Kritisk til ny lov: Mener elever kan føle seg krenket av dårlige karakterer, krav til oppførsel og av undervisning de ikke liker

Så lenge nesten 2 prosent av elevene sier de blir mobbet av læreren, er dette en regel vi må ha, svarer kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

– En lærer skal reagere på uønsket adferd og stille krav til oppførsel og innsats. For noen elever kan slik veiledning oppleves som en type krenkelse, sier Tormod Korpås, sentralstyremedlem og leder for lederrådet i Utdanningsforbundet.

Ulsrud-lektor Simon Malkenes’ opptreden på Dagsnytt Atten har utløst en debatt om mye, også rektors skjerpede plikt til å undersøke saker ved mistanke om at en som jobber på skolen, krenker en elev.

Både Utdanningsforbundets lederråd og Norsk Lektorlag mener man i iveren etter å gjøre mer i kampen mot mobbing har gått for langt i motsatt retning. De mener den nye loven som trådte i kraft i august, utfordrer de ansattes rettssikkerhet.

Les hele saken med abonnement