Norge

Dette er alternativene som kan erstatte dyreforsøk

Visste du at så å si alle medisinene på apoteket er testet på dyr? Dagens teknologi har gjort at alternativer har begynt å komme på markedet, men kan de erstatte de tradisjonelle forsøksdyrene?

  • Hanna Gjelsvik Berg

Dyretesting er et komplisert fagfelt som mange har en oppfatning om.

Ikke bare har det bidratt til utvikling av medisiner som antibiotika, cellegift og insulin: Det har i mange år blitt sett på som den «gylne standarden» innen legemiddelforskning.

Samtidig hører vi stadig mer om de 3 R-ene, som det refereres til på fagspråket (reduksjon, erstatning og forbedring av dyrevelferden).

Går vi nå mot et skifte som følge av dagens teknologi?

Etterligner mennesket

«Human-on-a-chip» – En menneskelig brikke, designet for å etterligne våre viktigste organer. Zoolog og daglig leder i Dyrevernalliansen er overbevist om at denne mikrobrikken vil gi nye utsikter for alternativer til dyreforsøk.

Se videoen ovenfor der zoologen tegner og forklarer hvordan mikrobrikken kan erstatte de tradisjonelle forsøksdyrene.

Uten forsøksdyrene hadde vi ikke hatt en norsk nobelpris i medisin.

Tar tid å godkjenne alternativer

Til tross for økt fokus på alternative metoder krever internasjonalt regelverk at nye medikamenter må testes på dyr før de kan testes på mennesker.

Legemiddelverket sier vi pr. i dag ikke har fullverdige alternativer som gjør at vi kan prøve ut nye medisiner på menneskekroppen.

–Det jobbes hele tiden med å utvikle alternativer, men det tar tid å godkjenne dem, sier Eirik Grønevik, forsker i Legemiddelverket.

Les mer om

  1. Dyrevernalliansen
  2. Teknologi
  3. Dyr
  4. Apotek
  5. Forskning og vitenskap