Regjeringspartiene demper forventningene om regjeringsutvidelse før jul

Regjeringsforhandlere demper inntrykket av at det haster med å utvide Regjeringen. Det kan bli 2019 før en ny regjering er på plass.

Statsminister Erna Solberg (t.v.), finansminister Siv Jensen og kulturminister Trine Skei Grande må kanskje vente til utpå nyåret før de får selskap av Kjell Ingolf Ropstad fra KrF.

Statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor skriver i en SMS til Aftenposten søndag kveld at det er for tidlig for Statsministerens kontor å gi konkrete opplysninger om når sonderingene for regjeringsutvidelsene kan skje.

– Vi er ikke der at vi kan gi presise løypemeldinger, skriver han.

Men mye tyder på at det kan ta lengre tid å gjennomføre sonderingene enn de mest optimistiske har trodd. Som kjent må sonderingene gjøres unna før det eventuelt blir formelle forhandlinger mellom de fire partiene om en regjeringsplattform.

Jensen: Tar den tiden vi trenger

Allerede dagen etter at det ekstraordinære landsmøtet i KrF sa ja til å forhandle med dagens regjering, advarte Frp-leder Siv Jensen i Aftenposten mot signalene om å starte forhandlingene raskt.

– Vi må ta den tiden vi trenger. Vi skal ikke forhaste oss, men heller ikke forpurre noe, sa hun til Aftenposten.

Venstre brukte store deler av høsten i fjor på sonderinger, før partiet 9. desember besluttet å innlede regjeringsforhandlinger. Disse samtalene startet først i januar i år og varte bare et par uker.

Signaler fra landsstyret

KrF var samlet til landsstyremøte fredag og lørdag. Det ble ikke fattet noe vedtak på dette møtet, men debatten pekte på tydelige prioriteringer: Klima, familiepolitikk, fattigdomsbekjempelse og distriktspolitikk.

Fylkeslagene har fått frist til 19. november med å komme med innspill til KrFs forhandlingsdelegasjon som ledes av nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som også leder budsjettforhandlingene på vegne av KrF.

Budsjettforhandlingene mellom KrF og regjeringspartiene starter i Stortinget. Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Henrik Asheim, finanspolitisk talsperson (H), visepresident på Stortinget, Abid Raja, Helge André Njåstad, finanspolitisk talsperson (FrP) og parlamentarisk nestleder i KrF, Hans Fredrik Grøvan snakker med pressen etter første del av forhandlingene.

Forhandlingene mellom KrF og regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre om neste års statsbudsjett startet lørdag og fortsetter tirsdag.

Stortingets finanskomité fikk nylig utsatt sin avgivelsesfrist til 27. november, og finansdebatten i Stortinget holdes først 3. desember.

FrPs landsstyre skal inn

Frp vil bruke sitt landsstyremøte fredag 23. november til å forankre prosessen med KrF internt.

Jensen sa til Aftenposten 3. november at partiet trenger tid. Hun viste også til den verbale julingen som Frp ble utsatt for i den interne debatten i KrF, og karakteriserte det som en vanskelig tid.

En anonym kilde i Frp sier til NTB søndag at de ikke vil forhaste prosessen.

– Vi trenger en pause og distanse fra dette. Vi er ikke interessert i raske forhandlinger. Hele partiet kjenner på det. Vi er oppgitt over måten KrF omtaler oss som parti på, sier vedkommende.

KrF demper også hastverket

Da Aftenposten etter landsstyremøte denne helgen spurte Ropstad om han var like optimistisk med tanke på å være i regjering før jul, svarte han:

– Det kan godt tenkes at vi ikke blir ferdig med forhandlingene før jul. For KrF er det ekstra viktig at plattformen blir god for at vi kan gå inn i Regjeringen. Jeg vil ikke legge et tidspress på delegasjonen og partiet. Dersom plattformen ikke er god nok, så trenger vi mer tid.

En av konklusjonene som KrF-ledelsen trakk etter helgens landsstyremøte, var at det er avgjørende for et lite parti som skal inn i en flertallsregjering, at en får avklart mest mulig i regjeringsplattformen.

Det gjelder ikke minst gjennomslag i typiske KrF-saker. Partileder Knut Arild Hareide brukte spillpolitikken som et eksempel.