NHO er imponert over jobbveksten. Det er ikke LO.

Enda en gang vil finansminister Siv Jensen legge frem et statsbudsjett med gode tall for norsk økonomi. De høye oljeinvesteringene er her igjen og drar økonomien oppover.

Med sine forgjengere på veggen har finansminister Siv Jensen tilbrakt mange timer med statsbudsjettet 2020. Mandag klokken 10 legger hun det frem for Stortinget.
  • Sigurd Bjørnestad

– Jobbveksten er ekstremt frisk.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum brukte sterke adjektiver da han torsdag la frem en ny vurdering av norsk og internasjonal økonomi. I den forbindelse har NHO fått tilbakemelding fra 1600 medlemsbedrifter om tilstand og utsikter.

Han pekte på at nasjonalregnskapet viser 50.000 flere jobber i første halvår, sammenlignet med samme halvår i fjor.

Målt på denne måten vil derfor finansminister Siv Jensen (Frp) ha god medvind når hun mandag legger frem forslaget til statsbudsjett 2020.

– Norsk økonomi får betydelig drahjelp fra oljeinvesteringene, sier Dørum.

Han spår en vekst i oljeinvesteringene på hele 15 prosent i år og 5 prosent neste år. Men fra 2021 spår NHO at de faller igjen. «Omstilling» kommer igjen til å bli et populært seminartema.

Mye peker i samme retning for neste år:

Les også

Statsbudsjettet for 2020 drukner i oljepenger

Det motsatte av utlandet

Norge er økonomien mot strømmen. Sentralbankene i andre land kutter renten eller holder den svært lav lenge. Sentralbanksjef Øystein Olsen har satt den opp fire ganger på ett år.

– Vi skiller oss ut. Noen har kalt oss «annerledeslandet». Vi er fortsatt det i form av at vi har hatt en boom i oljenæringen som fortsetter inn i neste år, sa Olsen til Aftenposten etter rentemøtet 19. september.

Budskapet fra Dørum er det samme.

– I utlandet har Donald Trump satt i gang handelskriger, de økonomiske nøkkeltallene er svake og usikkerheten er større enn på lenge. Men i Norge går det nok en gang motsatt vei. Vi er inne i det tredje året med oppgang, sier han.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad er ikke like positiv.

– Det har vært oppgangstider, men det er de svakeste vi har hatt. Nå ser det ut til at det snur før vi er oppe på nivået vi normalt skulle vært på. Vi burde ha kommet høyere, sier han.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum har fått optimistiske meldinger fra medlemsbedriftene.

LO: Andelen sysselsatte er lav

Bjørnstad lar seg ikke imponere av den sterke veksten i sysselsettingen i år.

– En fjerdedel av veksten har kommet med arbeidskraft på korttidsinnvandring og sysselsettingsandelen er fortsatt er lav, sier han.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen sysselsatte i prosent av befolkningen 15–74 år var 67,8 prosent i andre kvartal i år. Dette er 0,2 prosentenheter høyere enn i samme kvartal i fjor og 1,5 prosentenheter høyere enn bunnen i første kvartal 2017.

Men det er langt lavere enn de høye nivåene på 70–72 prosent i årene 2007–2009 frem mot finanskrisen.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad mener regjeringen burde fått til en enda sterkere oppgang i økonomien.

For sterk vekst i bygg og anlegg

Bjørnstad mener regjeringen har fått lite sysselsetting ut av alle oljepengene på statsbudsjettet.

– Regjeringen er lite flink til å målrette pengebruken i forhold til utfordringene i arbeidsmarkedet. Stimulansen kommer i næringer med mye useriøsitet, innleie av arbeidskraft og der det jobber mange innvandrere som er her på korttidsopphold. I stor grad dreier dette seg om bygg og anlegg, sier han.

I stedet vil han bruke pengene til å få folk gjennom utdanningen de har startet på, til å heve kompetansen og til å sette i verk tiltak i arbeidsmarkedet.

God vekst i eksporten

NHO-tallene viser at eksporten av tradisjonelle varer (olje og gass er holdt utenfor) går svært godt i år. President Trump stopper ikke norske eksportbedrifter.

– Dette skyldes nok at verkstedbedriftene selger mye oljeteknologi i utlandet. Oljevirksomheten er mindre påvirket av handelskrigene, sier Dørum.

Det bremser opp

Alle oppganger dabber av, og NHO spår lavere fart i fastlandsøkonomien i årene som kommer. Norges Bank spår det samme.

Men kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi holder seg likevel høy.

– Det går bra i norsk økonomi nå, og det er ikke nedgangstider i vente. Derfor trenger vi ikke stimulere økonomien gjennom å bruke mer oljepenger, sier Dørum.

Et statsbudsjett som hverken bremser eller gir mer gass betyr at den prosentvise veksten i bruken av oljepenger er lik den prosentvise veksten i fastlandsøkonomien.

Bjørnstad i LO er mest opptatt av kuttene som kan komme i statsbudsjettet.

– Vi har mer frykt enn forventninger. Regjeringen gjennomfører mange kutt i overføringene til de svakeste. Avgiftsøkninger rammer også skjevt ved at de som har minst merker det mest, sier han.