Nå blir det slutt på å selge boligen «som den er»

Det går mot endringer i avhendingsloven som skal få bukt med useriøse aktører i eiendomsbransjen og gjøre boligkjøp enklere for forbrukerne.

Regjeringen vil gjøre boligsalg enklere for forbrukerne.

Torsdag kom kommunal- og forvaltningskomiteen med sin innstilling til endringer i avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av fast eiendom.

Ettersom regjeringspartiene stiller seg bak endringsforslaget, tyder alt på at forslaget går gjennom. Første stemmegivning finner sted 16. mai.

Den sentrale endringen er fjerningen av «som det er»-forbeholdet i forbrukerforhold. Forbeholdet innebærer at det skal mer til for at et kontraktsmessig avvik anses som en mangel og følgelig gi mangelskrav etter loven. Samtidig vil ansvaret for å beskrive boligens tilstand fra takstmenn og øvrige profesjonelle bli tydeligere.

– Nå krever vi at boligtakstene utformes på en måte som faktisk kan brukes både av kjøper og selger. Slik er det ikke i dag. Ansvarsfordelingen mellom kjøper, selger og takstmann har vært uklar, og den profesjonelle parten har tjent gode penger på det, sier stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H).

Les også

Pernille Lycke fikk kjøpe ny leilighet med 15 prosent rabatt. Men hun må selge tilbake til Obos.

Klarere regler

Selv om «solgt som den er»-forbehold blir ulovlig i forbrukerforhold, vil det fremdeles være mulig å ta spesifiserte forbehold som eksempelvis tilstand på vegger. Feil som selgeren har tatt forbehold eller opplyst om, vil ikke utgjøre en mangel.

Hva som innebærer en mangel, vil avhenge av hva kjøper kunne forvente ut fra blant annet eiendommens alder, tilstand og type dersom annet ikke følger av avtalen. Følgelig vil mangelterskelen være høyere for eldre boliger enn nye.

Endringene innebærer også at det nå vil følge av loven at arealavvik som skyldes selgeren eller dens medhjelpere, er en mangel når avviket utgjør minst én kvadratmeter og to prosent av oppgitt areal.

Egenandel ved mangel

Dersom det foreligger en mangel, må kjøper nå dekke en egenandel på 10.000 kroner for utbedring av mangelen ved boligen. Det er ikke Norges Eiendomsmeglerforbund fornøyd med.

– Vi er kritisk til at man velger å fastholde en svært lav minsteterskel for mangelskrav på 10.000 kroner. Dette innebærer en uforholdsmessig risikoforskyvning fra kjøper til selger, med stor risiko for å utløse flere boligkonflikter og høyere transaksjonskostnader, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

Positiv interesseorganisasjon

Endringene støttes av Huseiernes Landsforbund, som mener lovendringene vil komme både boligselgere og -kjøpere til gode. I dag selges mesteparten av boligene med «som den er»-forbehold.

– Lovendringene er en fordel for kjøpere som får riktig informasjon. Men endringene er også en fordel for selgerne som kan gi god og fullstendig informasjon om det de skal selge. Å fjerne usikkerheter om det man selger, vil alltid være lurt, sier generalsekretær Morten A. Meyer.