Objektivitet bør prioriteres i jakten på koronavirusets opphav

Slik lyder overskriften på Aftenpostens leder 9. mars. Presseansvarlig ved Kinas ambassade i Norge mener den er basert på forutinntatthet og spekulasjon.

Kina, mer enn noe annet land, ønsker å komme til bunns i virusspredningen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenpostens leder 9. mars blir det tydelig hva Aftenposten mener om studien av koronavirusets opphav. Det blir sådd tvil om troverdigheten til en rapport som utarbeides av Verdens helseorganisasjon (WHO). Organisasjonen har vært i Kina for å forske etter virusets opphav.

Vi mener at lederartikkelen er basert på forutinntatthet og spekulasjon, for rapporten er ennå ikke offentliggjort. For at lesere kan gjøre seg opp en mer upartisk mening, er det viktig å understreke at alternative sannheter ikke er fakta. Fakta er som følger:

Vil komme til bunns

For det første rapporterte Kina inn smittefunnet så fort det lot seg gjøre. Kina har heller aldri avvist en internasjonal studie om virusets opphav.

Ifølge WHOs tidslinje reiste deres første ekspertutsending til Wuhan så tidlig som 20. januar 2020. Fra 27. til 28. januar besøkte WHOs senior-arbeidsgruppe Kina. Der ble partene enige om at flere eksperter skulle bli sendt til Kina. Fra 16. februar hadde et WHOs ekspertteam avlagt et nidagers besøk til Wuhan, Beijing og flere andre kinesiske byer.

WHOs ekspertgruppe holder pressekonferanse. De har fått i oppdrag å finne ut av koronavirusets opprinnelse.

Det eneste som Kina har innvendinger mot, er granskning styrt av formodning om skyld. For eksempel har noen gjentatte ganger hevdet at viruset er tiltenkt som våpen, eller at viruset forsettlig er sluppet løs av kinesiske myndigheter. Faktumet er at Kina, mer enn noe annet land i verden, ønsker å komme til bunns i saken.

Åpenhet og samarbeid

For det andre blir det nevnt et brev som ble offentliggjort 4. mars. Det er underskrevet av 26 eksperter, og deres synspunkter blir sitert i lederartikkelen. Faktumet er at noen av ekspertene i WHOs ekspertteam måtte bruke sin private Twitter-konto for å motsi The New York Times’ tidligere og villedende dekning. De ga uttrykk for at de opplevde fullstendig åpenhet og godt samarbeid i Wuhan.

Dessuten kan ikke dette åpne brevet forventes å ha et nøytralt utgangspunkt. Én av undertegnerne har i et tidligere Twitter-innlegg sammenlignet det kinesiske kommunistpartiet med Naziregimet.

Blant de undertegnerne finner vi også enkelte som helt fra starten av har insistert på at viruset har sitt opphav hos Wuhan institutt for virologi. Vedkommende ble dermed definert av sine fagfeller som konspiratorisk.

Må være tålmodige

Til sist ønsker vi å understreke det som var uttalt av WHO-ekspertene på en pressekonferanse. Nemlig at sporing av virusets opphav er et møysommelig og vitenskapelig arbeid som kan ta flere år. Skulle den endelige rapporten si det samme, er det heller ingen grunn til å forundre seg eller kritisere WHO for ikke å ha vært tøffe nok mot Kina.

Den dag i dag har man ikke kunnet fastslå kilden til hiv, som begynte å spre seg på 1980-tallet. Heller ikke opphavet til ebola, som først ble oppdaget i 1976. Det vi trenger, er tålmodighet og tro på våre vitenskapsmenn.

Det som skal tilføyes her, er at to medlemmer i ekspertgruppen ikke fikk reise inn til Kina noen dager før gruppen ankom Wuhan. Da nyheten sprakk, ble den delt med stor iver i ulike medier.

Saken er at begge ekspertene testet positivt på antistoff og oppfylte dermed ikke teknisk krav for innreise. Dessverre har vestlige lesere neppe tilgang på sannheten i denne nyheten, på lik linje med mange andre faktiske forhold i Kina.

Mitt råd er derfor at man for én gangs skyld gjør seg kjent med fakta. I stedet for å bruke energi på å spre alternative sannheter, kan man deretter bestemme seg for hva man mener på et selvstendig grunnlag.

I det minste bør vi avvente ekspertenes konklusjon. Folk flest er jo tross alt ikke fagpersoner innen folkehelse og medisin.


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.