Debatt

Civitas Venezuela-vendetta | Eirik Vold

  • Eirik Vold, journalist og forfatter

Etter at president Hugo Chávez død hang denne minne plakaten fra balkongen til den venezulanske ambassaden i Havana. Foto: ENRIQUE DE LA OSA / X01991

Debatten om krisen i Venezuela bør være mangfoldig og saksbasert. Civitas Bård Larsen gjør den til en ideologisk slagmark.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bård Larsen fra Civita har skrevet om Venezuela og angriper det meste som finnes av forskere, journalister, forfattere og organisasjoner som har vært uenig med Civita.

  • Les Bård Larsen om norsk venstreside og Venezuela:
Les også

Chavismens støttespillere har bidratt til å legitimere et autoritært og forfeilet styresett | Bård Larsen

Eirik Vold Foto: Privat

Larsen har rett i at både Chávez og Maduro har et stort ansvar for den tragiske situasjonen som nå utspiller seg i Venezuela.

At korrupsjon ikke kjenner politisk farge, visste vi fra før.

Men for meg har det gjort dypt inntrykk å se politikere som roper «sosialisme eller døden» lure til seg millionbeløp fra fellesskapet for å kopiere groteske luksusvaner fra oligarkiet de skjeller ut i taler. Venezuela har også vært en skole i hvordan subsidiering og priskontroll på basisvarer, som en periode bidro til rask reduksjon av sult og fattigdom, kan ende med svartebørs, massiv utsmugling til naboland med høyere prisnivå (Colombia), vareknapphet og skyhøy inflasjon, når det kombineres med en valutakontroll som vanskjøttes.

Applaus for omfordeling

Jo visst åpnet Chávez politisk rom for en latinamerikansk venstrebølge som utfordret groteske samfunnsstrukturer med røtter i kolonitiden og opprettholdt i over hundre år med brutale midler av ultrakonservative lokale eliter og USA. De historiske, positive resultatene i form av fattigdomsreduksjon, omfordeling og inkludering av tidligere ekskluderte grupper oppnådd i store deler av regionen i kjølvannet av Chávez, er selvfølgelig noe alle som befinner seg venstre for føydalsamfunnet burde applaudere - og som svært mange applauderte: fra Brasils sosialdemokratiske ekspresident Lula til leder for Latin-Amerikas FN-organ ECLA og ikke minst flertallet av venezuelanerne, som ifølge ferske meningsmålinger fortsatt har et positivt syn på Chávez.

Negativ nyhetsstrøm

Men i dag må chavistene finne seg i at det er de negative sidene ved det politiske prosjektet som dominerer nyhetsbildet.

Selvsagt skal Larsen og Civita få lov å bruke situasjonen i Venezuela til å fremme sin politiske agenda i den hjemlige debatten. På samme måte som mange på den internasjonale venstresiden har brukt Chávez´ og den latinamerikanske venstresidens mange valgseire og høyresidens mange USA-støttede kuppforsøk for å få frem sine politiske poenger. Og slik den internasjonale høyresiden i sin tid kunne bruke Berlinmurens fall og den markedsliberale bølgen i de gamle Sovjet-republikkene og Øst-Europa. Sånn er politikkens natur.

Ny historieskriving

For meg er det helt uproblematisk å anerkjenne at klassiske innsikter om markedsmekanismene og risikoene forbundet ved å undervurdere eller ønske seg bort fra jernloven om tilbud og etterspørsel, slik det dels har skjedd i Venezuela, har vært relevante hele veien, selvsagt også når det har kommet fra Civita.

Men disse problemstillingene viser Larsen svært begrenset interesse for i sitt kampskrift i Aftenposten. I stedet serverer han - igjen - en gjennomgående totalt uredelig gjengivelse av hva meningsmotstandere står for og insinuerer at andre, med uendelig mye mer kompetanse på Latin-Amerika enn han selv, burde avskiltes som analytikere i Venezuela-spørsmålet. Larsen prøver for eksempel å benekte at jeg har beskrevet de negative sider ved Chávez´ politiske prosjekt, som jeg beviselig har beskrevet gjentatte ganger over mange år i NRK, Dagens Næringsliv, Klassekampen, Dagsavisen og andre medier.

Kanskje har Larsen forlest seg på ordtaket om at seierherrene skriver historien.

Men ordskiftet om Venezuela er ikke en krig, hvor Civita står igjen som seierherre på slagmarken med rett til å avskilte analytikere som ikke kjøper hele Civitas Venezuela-pakke: titulering av Chávez som «forkledt diktator»; støttespillere og deltakere i høyreekstreme militærkupp som «heros of human rights» og Civita-leder Kristin Clemets sammenlikning av Chávez med Hitler.

Forskerne, journalistene, forfatterne og organisasjonene som blir angrepet av Larsen har ulike perspektiver på Venezuela og Latin-Amerika. Trolig har vi det til felles at vi vil fortsette vårt virke på utsiden av politiske bokseringen til Bård Larsen.

Følg Venezuela debatten:

Les også

  1. Chavismens støttespillere har bidratt til å legitimere et autoritært og forfeilet styresett | Bård Larsen

  2. Bård Larsens Venezuela i rødt og blått

  3. Verst og best ved ytre venstre | Frank Rossavik

  4. Voldelige ekstremisters tankesett | Frank Rossavik

Les mer om

  1. Venezuela
  2. Civita