Debatt

Boliger er en viktig del av en ny samfunnskontrakt

Tiltak som bidrar til at alle, uavhengig av egen eller foreldres lommebok, har et godt og trygt sted å bo, bør stå høyt oppe på prioriteringslisten etter koronakrisen, skriver innleggsforfatteren. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Å sørge for et rettferdig og bærekraftig boligmarked krever at vi slutter å diskutere enkelttiltak alene.

  • Hannah Gitmark
    Hannah Gitmark
    Fagsjef, Tankesmien Agenda. Forfatter av boken «Det norske hjem – fra velferdsgode til spekulasjonsobjekt».
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mange mener det er lite igjen av den rollen som samfunnsbygger som boligsamvirkene hadde i tiårene etter krigen. Heldigvis ser vi nå flere eksempler på det motsatte: Boligbyggelag som Tobb, Bobb, Bate og Obos utvikler modeller som bidrar til et mer inkluderende boligmarked. Leie-til-eie eller boliger med delt eierandel er eksempler.

I Aftenposten 14. september går Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj lengre. I tråd med en av konklusjonene i en større evaluering av plan- og bygningsloven, og slik også jeg har foreslått, vil Siraj gi kommunene mulighet til å kreve av utbyggere at en andel av nye boliger skal være av typen med «rimeligere inngangsbillett».

Bedre fordeling av boliger

Det er offensivt og bra. Det samme er ikke Sirajs holdning til skatt, som han setter opp som en falsk motsetning til målet om å få flere inn på markedet.

Økt skatt vil ifølge Siraj ikke føre til at det blir «bygd én eneste ekstra bolig». Det har han helt rett i. Flere boliger får vi med flere spadetak i jorden. Slik jeg har påpekt, er det maktpåliggende at vi i pressområder gjør langt mer for å øke tilbudet.

Men økt byggetakt alene fører ikke nødvendigvis til bedre fordeling av boliger. Her vil skatt bidra.

Les også

Daniel Kjørberg Siraj: Myndighetene bør kreve at utbyggere bygger boliger flere har råd til

I dag får du større subsidier av staten jo dyrere boligen din er og jo mer lån du får av banken. Det bidrar til stor gjeld og høye boligpriser. Det er dessuten omvendt omfordeling.

Økt boligskatt vil gjøre det mindre lukrativt å investere alt man har, eller det banken gir mulighet til, i bolig. Det vil også kunne kjøle ned prisene, slik en empirisk SSB-studie viser. Da får flere plass. Dessuten vil skattesystemet bli mer progressivt.

Leietagere

Sirajs forlag om å utvide subsidiene til å gjelde leietagere, ved å gi fradrag for leiekostnader, er godt tenkt. Det vil balansere den enorme støtten boligeiere i dag får på leietageres bekostning.

Dessverre vil det bidra hverken til lavere boligpriser eller til å rette opp skjevfordelingen av subsidier mellom boligeiere. Det gir heller ikke muligheten til å redusere annen skatt, slik nye inntekter fra boligskatt gjør.

Etter koronakrisen

Markedet kan løse mange utfordringer. Men offentlige krav, kontroll og ofte også støtte trengs for at det skal fungere optimalt.

Siraj mener private aktører bør utvikle og forvalte nye «rimelige boliger». Han tror dessuten at boligsøkende nordmenn kan se langt etter støtte i det kalde kjølvannet etter koronakrisen.

Jeg mener det offentlige har en viktig rolle på begge områder. Modellene kommersielle aktører utvikler, er ikke nødvendigvis alltid de samme vi som samfunn har størst behov for. Jeg tror dessuten det er vanskelig å finne løsninger som virkelig monner uten offentlige investeringer.

Les også

Hannah Gitmark: Boligmarkedet stenger helt vanlige folk med helt vanlige inntekter ute. Det kan ikke fortsette.

De som taper mest på koronakrisen, er de unge og dem med lav inntekt – de samme gruppene som står utenfor boligmarkedet. Etter koronakrisen trenger vi en ny samfunnskontrakt, en som kan gi en lysere fremtid for dem som har båret den tyngste børen i krisen vi nå står i.

Tiltak som bidrar til at alle, uavhengig av egen eller foreldres lommebok, har et godt og trygt sted å bo, bør stå høyt oppe på prioriteringslisten.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Boligpolitikk
  2. Boligmarkedet