Leder

Solberg og Støre må finne sammen om skatt

  • Aftenposten Redaksjon
afp000876726-U6IpUiVhqh.jpg
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I høst legger Regjeringen frem forslag til en ny, stor skattereform. På få andre områder er det så viktig at regjering og storting finner løsninger som er samlende og står seg over tid.

Derfor er det grunn til å være bekymret over den skarpe tonen i debatten om skatt mellom statsminister Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap).

Anklager om spill og vingling

Det har en god stund vært et dårlig klima mellom Regjeringen og Ap når det gjelder skatt. Nå har det tatt en vending til det verre.

Til Dagens Næringsliv anklager statsministeren Støre for "spill, vingling og uklarhet om skattereformen".

"Svakt politisk lederskap", svarer Støre.

Kjernen i uenigheten synes å være Ap. Partiet vil ikke binde seg til å støtte en reform som i sum reduserer skattetrykket i Norge.

Støre og Solberg skal være i tottene på hverandre.

Det er forståelig at Ap ikke vil gi en slik blankofullmakt. Aps mål med en skattereform er ikke et redusert skattenivå. Det er et forbedret skattesystem hvor den norske satsen for bedriftsskatt står seg bedre i konkurranse med andre land.

Høyre og Frps utgangspunkt er annerledes. Regjeringen ser også behovet for en redusert selskapskatt, men ønsker i tillegg å redusere det generelle skattenivået i Norge.

Høyre og Ap sammen i 1992 og 2006

Det kan være at de to utgangsposisjonene er så langt fra hverandre at enighet ikke er mulig.

Men et forlik er virkelig verdt å prøve.

Begge ganger var reformene særdeles vellykkede.

De siste 25 årene har Stortinget vedtatt to store skattereformer. Begge ganger har Ap og Høyre, til slutt, stått sammen. Begge ganger var reformene særdeles vellykkede.

Reformen i 1992 ble innledet av Gro Harlem Brundtlands andre regjering, sluttført av Jan P. Syses borgerlige regjering og endelig fremmet for Stortinget igjen av Brundtland i 1991. Det la fundamentet for det velfungerende skattesystemet vi fortsatt har i dag med et bredt skattegrunnlag og relativt lave skattesatser. Et viktig bidrag til at reformen har stått seg er at Høyre og Ap fant sammen.

Det samme gjelder reformen fra 2006. Den ble utarbeidet under Bondevik II-regjeringen – og så fremmet av Jens Stoltenbergs andre regjering. Igjen fant Høyre og Ap sammen og fikk løst et stigende problem med at arbeidsinntekter ble skjult som kapitalinntekter.

Forutsigbarhet avgjørende

Begge gangene var brede forlik svært bra.

Bedrifter og kapitaleiere trenger forutsigbarhet for å våge å gjøre investeringer.

Det kler styringspartiet Ap dårlig å sutre over Regjeringens prosesser

Privatpersoner fortjener det samme, for eksempel i forbindelse med investering i bolig.

Derfor er den sure tonen mellom Støre og Solberg nedslående – og unødvendig.

Det kler styringspartiet Ap dårlig å sutre over Regjeringens prosesser og manglende invitasjoner til samarbeid. Det gjelder i kommunereformen. Det gjelder i skattereformen også. Det er sånt landets største parti må riste av seg.

Det kler også en statsminister dårlig å forverre mulighetene for et bredt skatteforlik gjennom personkarakteristikker og utfordringer til Ap hun vet ikke vil bli besvart.

Nederlag for begge

Det er valgkamp. Ap og Høyre er politiske hovedmotstandere. Støre og Solberg skal være i tottene på hverandre.

Men denne høsten, i akkurat dette spørsmålet, bør de begge strekke seg langt for å finne sammen om skatt.

Klarer Solberg og Støre ikke det vil det være et brudd med en lang tradisjon i norsk politikk. Det ville være et nederlag for dem begge.

Les også

  1. Fornuftig om skatt

  2. Aftenposten mener: Regjeringen bør ikke få det som den vil

  3. Aftenposten mener: Regjeringen bør droppe skattekutt

Les mer om

  1. Ledelse
  2. Kommunevalg 2015