SiD

Dagens eksamensform gjør mer vondt enn nytte | Celine Kirkeby-Garstad

  • Celine Kirkeby-Garstad (18)
    Celine Kirkeby-Garstad (18)
    Leder, sentralt ungdomsråd Oslo

Vi vil ha en skole der kunnskapen vi får over lengre tid, verdsettes mer enn den kompetansen du klarer å vise på fem korte timer i en svett gymsal, skriver Celine Kirkeby-Garstad (18). Foto: Storfjell Ingar / Lerbak Marie Norum

Vi må ha en skole som ser alle, som har plass til alle, og som er tilpasset alle.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Eksamen er urettferdig fordi jeg som er elendig i fransk, nettopp kom opp i fransk muntlig. Samtidig som bestevennen min kom opp i favorittfaget sitt.

Eksamen er urettferdig fordi for meg handler de neste dagene om å klare å bestå.

Samtidig som min bestevenn bare skal få en ekstra sekser på karakterkortet.

Et ufrivillig lotteri

Derfor er vi i Sentralt Ungdomsråd i Oslo imot dagens eksamensordning. Den er utdatert og gjør mer vondt enn nytte. Mye har endret seg i Osloskolen de siste årene. Men sluttvurderingsformen er uendret.

En vurderingsform basert på flaks og uflaks og som kan sammenlignes med et lotteri. Bare enda verre. Et ufrivillig lotteri.

Celine Kirkeby-Garstad (18). Foto: Sentralt Ungdomsråd Oslo

En skole som er alle

Vi vil ha en skole der kunnskapen vi får over lengre tid, verdsettes mer enn den kompetansen du klarer å vise på fem korte timer i en svett gymsal.

Osloskolen kan ikke fortsette med en gammeldags sluttvurderingsform som skaper stress og press hos elvene. Derfor mener vi at eksamen må erstattes med en mappevurdering.

En rettferdig sluttvurderingsform der elevene kan vise sin kompetanse over lengre tid. Vi kan ikke ha en skole som kun gagner de ressurssterke elevene.

Vi må ha en skole som ser alle, som har plass til alle, og som er tilpasset alle.

Les også

  1. Hvorfor skal eksamenskarakterene stå på vitnemålet til VGS-elever? | Linn Isabel Eielsen

  2. Til nå har jeg fem norskkarakterer på vitnemålet. På tide med eksamensreform? | Vegard Tysseland


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Eksamen
  2. Skole og utdanning
  3. Skolepolitikk