Norske 5.-klassinger best i Norden i matematikk

Norske 5.-klassinger er best i Norden i matematikk, viser elevundersøkelsen TIMMS som ble presentert tirsdag.

Norske elever gjør det middels godt i matte og naturfag, ifølge internasjonal elevundersøkelse.

Mens norske femteklassinger er best i Norden på matematikk, ligger niendeklassingene midt på treet. På videregående velger svært få elever realfag, viser elevundersøkelsen TIMMS.

– At så få velger realfag på høyt nivå, er noe vi tar alvorlig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han konstaterer at bare 6,7 prosent av elevene på tredje trinn på videregående skole tok fordypning i fysikk i 2015. For matematikk var andelen 10,6 prosent. Og andelen elever som velger disse fagene, har gått ned de siste årene.

– Det bør bekymre oss at et land som er tuftet på realfagskunnskap, sliter med svak rekruttering til fysikk og matematikk. Vi må vise at realfag åpner dører til spennende studier og gir gode jobbmuligheter, sier kunnskapsministeren.

Gode femteklassinger

Til sammen 57 land har deltatt i de internasjonale undersøkelsene TIMSS og TIMSS Advance. Testene gjennomføres hvert fjerde år og måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag på 4., 5., 8., 9. trinn og 3. året på videregående, i tillegg til en rekke andre tema.

I Norge har 140 skoler med barnetrinn og 144 skoler med ungdomstrinn deltatt i undersøkelsen.

Et lyspunkt i undersøkelsene er femteklassingene. Av de europeiske landene er det bare Russland og Nord-Irland som gjør det bedre i matematikk enn de norske elevene.

– Dette viser at mye går bra i norsk skole. Norske lærere gjør en jobb vi kan være stolte av, sier Isaksen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener resultatene "viser at mye går bra i norsk skole".

Middels i niende

Undersøkelsen viser samtidig at norske elever på ungdomstrinnet gjør det bare middels godt både i matematikk og naturfag.

I niendeklasse scorer norske elever høyere enn Sverige og er på nivå med England og USA. Forskerne peker på få undervisningstimer i disse fagene sammenlignet med de fleste andre land som en mulig forklaring.

– TIMSS-rapporten har fått navnet «Vi kan lykkes i realfag». Vårt klare mål er at det skal vi. Sammen med elever, lærere, rektorer og kommuner skal vi greie det. TIMSS 2015 viser at vi er på god vei, sier kunnskapsministeren.

Faglig fordypning

Alt er altså ikke rosenrødt i den norske skolen. Andelen lærere med faglig fordypning er lav i Norge sammenlignet med andre europeiske og nordiske land. Rundt halvparten av norske elever som har deltatt i undersøkelsen fikk undervisning av lærere uten faglig fordypning.

– Regjeringen har innført krav om at alle lærere som underviser i norsk, engelsk og matematikk skal ha faglig fordypning. Vi har satt i gang en historisk satsing på videreutdanning for lærere. Funnene i TIMSS viser at dette er riktig vei å gå, sier Isaksen.

Han peker på at forskerne på femte trinn har gått spesielt inn og sett at lærerens faglige fordypning har sammenheng med elevenes resultater.

PISA og nasjonale prøver

Men dette er ikke de eneste skoletestene som legges fram nå på tampen av året. 6. desember følger den omstridte PISA-kartleggingen, som måler grunnleggende ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag blant 15-åringene i 72 land. I år har testen et særlig fokus på naturfag.

Innimellom dette kommer resultatene fra nasjonale prøver for 5. trinn i lesing, regning og engelsk 1. desember. Nasjonale prøver for 8. og 9. trinn er allerede lagt fram. De viste ingen endring i det nasjonale snittet sammenlignet med i fjor.

Undersøkelsen som ble gjennomført i 2015, viser at norske elever på ungdomstrinnet gjør det middels godt både i matematikk og naturfag.

– Dette viser at mye går bra i norsk skole. Norske lærere gjør en jobb vi kan være stolte av, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det kommer snart resultater fra nasjonale prøver. 1. desember kommer resultatene fra nasjonale prøver for 5. trinn i lesing, regning og engelsk 1. desember. Nasjonale prøver for 8. og 9. trinn er allerede lagt fram, og viste ingen endring i det nasjonale snittet sammenlignet med i fjor.