Norge

Revidert nasjonalbudsjett: Knappere for norske kommuner neste år

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Staten holder igjen på frie inntekter til kommunene. Dette vil merkes når utgiftene til barnevern og pleie- og omsorg skal betales.

  • NTB
  • Eirik Husøy
    Journalist

Veksten er på mellom 0,3 og 0,5 prosent.

Kommunal- og moderniseringsministeren argumenterer for at den lave veksten gir muligheter både til økt effektivitet og bedre kvalitet i tjenestene.

– Krevende budsjett

– Så forstår jeg at det er krevende å sy sammen kommunebudsjettet, men det er et godt rom for å øke tjenestetilbudet og ikke minst ha mer effektive tjenester, sier Monica Mæland (H).

Tirsdag la regjeringen frem kommuneproposisjonen for 2020 sammen med årets reviderte statsbudsjett.

Det går bra i Norge, og dermed strammes kommuneøkonomien inn. Listen over antall kommuner som overvåkes fordi de har dårlig råd, reduseres.

Regjeringen legger opp til at kommunene får en vekst i såkalt frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020. Fylkeskommunene får mindre i 2020 enn i 2019. Kommunaldepartementet varsler en reduksjon i fylkeskommunenes inntekter på mellom 200 og 100 millioner kroner.

  • LES OGSÅ: Regjeringen snur – gir likevel penger til E18 vest for Oslo

Færre ungdommer

I kommunene er det særlig pensjonsutgiftene som går ned. For fylkeskommunene blir det en videre nedgang i antall elever i videregående.

– Vi har lagt opp til å dekke demografiutgiftene. Kommunene får økte utgifter, mens fylkeskommunene har nedgang i sin demografi fordi det blir færre 16- og 18-åringer. Vi ser også at kommunenes utgifter til demografi i år er lavere enn det vi la opp til i fjor, skatteinngangen er høyre enn det vi la opp til og kommunenes resultater er god, sier Mæland.

Færre skal få bostøtte

4200 færre kommer til å motta bostøtte i 2019, et netto kutt på 3100 mottagere, etter det NTB erfarer.

Nylig lovte kommunalminister Monica Mæland (H) at regjeringen skal bruke 66 millioner kroner mer på bostøtte i 2019, noe som gjør at 1100 nye husstander kommer inn i ordningen.

Men samtidig faller altså flere tusen husstander, etter det NTB forstår, ut av bostøtteordningen. I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem tirsdag formiddag, fremgår det derfor at bostøtten totalt sett kuttes med 22,8 millioner kroner.

I saldert budsjett for 2019 er det lagt til grunn at i gjennomsnitt 89.200 mottagere ville motta i gjennomsnitt 31.600 kroner i bostøtte per husstand.

Mindre til skredsikring - men behovet er enormt

Regjeringen går i revidert nasjonalbudsjett inn for å kutte 180 millioner kroner til skredsikring av riksveier, skriver BT. Det foreslåtte kuttet kommer i en totalbevilgning på 1870 millioner kroner.

– Det foreslås å redusere bevilgningen til skredsikring av riksveier. Reduksjonen skyldes at sluttoppgjør på E6 Indre Nordnes – Skardalen ikke forventes utbetalt i 2019, og at enkelte 2019-tiltak ble gjennomført i 2018, heter det.

BT har tidligere skrevet at det vil koste minst 20,1 milliarder kroner å sikre veistrekningene som er på Vegvesenets prioriteringsliste i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Sparer på forsinkelse og AAP

Også forsinkelser har bidratt til at regjeringen sparer penger på kort sikt.

Regjeringen hanker i revidert nasjonalbudsjett for 2019 inn over en halv milliard kroner på å skyve på planleggingen av Ringeriksbanen, etter det NTB erfarer.

Også endret ordning og færre mottagere gjør at regjeringen i revidert budsjett sparer 2,2 milliarder kroner på utbetaling av arbeidsavklaringspenger (AAP).

Noen av dem som mister AAP-støtten, avklares til uføretrygd.

Mens det i fjor var rundt 132.700 personer som mottok AAP, anslås gjennomsnittlig antall mottagere i 2019 å bli rundt 118.100, en reduksjon på 9100 mottagere sammenlignet med det som ble lagt til grunn i saldert budsjett.

Les mer om

  1. Statsbudsjettet
  2. Revidert nasjonalbudsjett
  3. Kommuneøkonomi