Norge

Kraftig nedgang i antall branndødsfall

Så langt i år har 35 mennesker mistet livet i branner i Norge. Det er det laveste antallet siden starten på 1960-tallet.

  • Ntb

– Vi må tilbake til 1961 for å finne et år med like lave dødstall. Det føyer seg inn i den nedadgående trenden vi har sett de siste tretti årene, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening til NTB.

Til sammenligning omkom 54 personer i branner i fjor. Siden 1979 har det i gjennomsnitt omkommet 64 personer årlig.

– Den viktigste årsaken til nedgangen er at vi har fått et mye strengere regler og krav knyttet til brannsikkerhet. En annen årsak er at flere instanser har drevet med mye viktig forebyggende arbeid i mange år, sier Kalheim.

Fortsatt skyldes nærmere 40 prosent av brannene elektrisitet. Den største enkeltårsaken er tørrkoking av kjeler.

– Folk som glemmer å skru av kokeplaten er den største enkeltårsaken til brann. En annen viktig brannårsak er åpne flammer. For eksempel bruk av levende lys, eller ved at man kaster aske fra peisen som ikke er tilstrekkelig kjølt ned i plastsøppelkasser, sier Kalheim.

Ytterligere 20 prosent av brannene skyldes feil på det elektriske anlegget.

Les også

  1. Slik unngår du at skjøteledningskrøll starter brann