Etterlyser tøffere satsing

Her er de politiske reaksjonene på statsbudsjettet.

Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V), Hans Olav Syversen (KrF) og Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen foreslår at matmomsen økes fra 14 til 15 prosent fra 1. januar 2012.

Samtidig faller matproduksjonsavgiftene bort. Derfor ventes det at endringene samlet sett ikke vil medføre vesentlig økning i matvareprisene, argumenterer Regjeringen.

Det beroliger ikke Frp-leder Siv Jensen.

Frp: — Ingen krise i norsk økonomi

— Det er uforståelig hvordan Regjeringen velger å øke matmomsen og øke skattene for kronisk syke, sier hun i en første reaksjon på statsbudsjettet.

Samtidig synes Jensen at det er skuffende at Regjeringen ikke vil foreslår å bevilge mer enn 700 millioner kroner ekstra til politiet. Hun mener det vil bli store problemer med å gi alle nyutdannede politifolk jobb.

— Norge har penger, arbeidskraft og et stort behov for investeringer. Det er ingen grunn til at vi skal oppføre oss som om det er krise i norsk økonomi.

Venstre: - Skandalebudsjett

Venstre-leder Trine Skei Grande kaller budsjettet for en skandale på områdene forskning og utdanning.

– Dette er Regjeringens syvende budsjett, men heller ikke dette budsjettet løser fremtidens utfordringer. Viljen mangler til å satse på kunnskap, forskning og høyere utdanning, sier Grande.

Hun synes heller ikke at budsjettet er særlig stramt, slik Regjeringen varslet, og mener at Regjeringen faktisk blåser opp offentlig sektor.

Unge Venstre mener Regjeringen sender skattepenger til sine egne.

— Regjeringen kutter i ytelsene til folk med alvorlige og kroniske sykdommer, men opprettholder massive subsidier til fagorganiserte og bønder. Dette er betaling til egne velgere, sier Unge Venstre-leder Sveinung Rotevatn.

Høyre: - Bra, men ikke godt nok

Høyre er enig i behovet for et stramt budsjett, men mener det blir satset for lite på det partiet regner for å være viktige tiltak.

— Dette budsjettet viser at konkurranseevnen til norske bedrifter vil bli svekket, sier Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner.

Han etterlyser bedre rammebetingelser for norske bedrifter i budsjettet.

- Mange av våre eksportbedrifter betaler en høy pris for rødgrønn politikk, og flere har allerede varslet oppsigelser. Uten styrket konkurransekraft vil Norge bli enda mer avhengig av olje.

Høyre mener budsjettet viser at Norge har solid økonomi som gir handlefrihet og lav arbeidsledighet. Et stramt budsjett er bra, men det er viktig å skape trygghet for framtiden gjennom omstillinger, forskning og vekst, mener Sanner.

Han mener også det er nødvendig å satse mer på kunnskap og konkurransekraft. Han savner dessuten løft for nye investeringer i veier og jernbane.

– Høyre vil i sitt alternative statsbudsjett prioritere økt satsing på etter- og videreutdanning av lærere, forskning, infrastruktur og bedre rammebetingelser for bedriftene. Skal vi trygge velferden i årene som kommer, må vi skape mer, ikke skatte mer, sier Sanner til NTB.

KrF: - Barnefamiliene er taperne

— Regjeringen synes tydeligvis at foreldrene har for mye valgfrihet og kutter i kontantstøtten. Det vil gi flere fattige barnefamilier, mener sKrFs parlamentariske leder og finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen.

Engangsstønaden for unge mødre økes ikke, og fosterhjemsdekningen er ikke god nok, påpeker han.

— Dessuten savner KrF en sterkere satsing på eldreomsorg og flere lærere i skolen. Det er ingen samarbeidsinvitasjon til KrF når Regjeringen kutter en viktig velferdsordning for familiene, konkluderer han.