Oslo

- Bekymret over at T-banen ikke er prioritert høyere

Om ti år skal dette T-banekartet vise vei til Grünerløkka og Bislett, håper byregjeringsleder Raymond Johansen (Ap). Han ber Stortinget om forståelse for at Oslo vokser og ikke kan ta kostnadene alene.

En ny T-banetunnel gjennom sentrum er det viktigste kollektivprosjektet i hovedstaden fremover, mener Raymond Johansen (Ap)

 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Når Lørenbanen åpner 3. april, har Ruter planlagt hele T-banesystemet på nytt. 30 alternativer ble vurdert for å få utnyttet dagens linjenett til fulle.

— Nå utnytter vi kapasiteten så mye som det lar seg gjøre. Det vi trenger nå er en ny sentrumstunnel, sa kommunikasjonssjef Gry Isberg i Ruter i går.

 • Få oversikt her: 3. april blir det store endringer på T-banen i Oslo
  Men i forrige uke la Veivesenet, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor frem sitt forslag til Nasjonal transportplan for 2018–2029, som skal gi svar på hvilke transportprosjekter i Norge som vil gi mest igjen for pengene. Og i deres forslag er Fornebubanen prioritert foran en ny sentrumstunnel i Oslo.

Det bekymrer byregjeringssjef Raymond Johansen (Ap). Han påpeker at Oslos innbyggertall øker med rundt 12.000 hvert år.

— Hele den veksten skal tas ved at folk reiser kollektivt, går eller sykler. Norges uten tvil mest lønnsomme prosjekt er en ny sentrumstunnel for T-banen. Jeg er bekymret over at den ikke er prioritert høyere, sier han.

Viktig miljøprosjekt

Forslaget til Nasjonal transportplan har lagt mye vekt på miljø. Johansen mener det er veldig bra med et miljøfokus, men frykter at det ikke følges opp med penger til prosjekter som vil være gunstige for miljøet.

Slik kan T-banekartet i Oslo bli med en ny sentrumstunnel. Men pengene må på plass før det kan bygges.

— Vi er villige til å gjøre vår del av jobben for å oppfylle klimaforliket og Paris-avtalen. Det må være en sammenheng mellom det man underskriver internasjonalt og det vi gjør her. En ny tunnel er estimert til 16,2 milliarder kroner, som er et konservativt anslag. Den utgiften kan ikke Oslo ta alene, sier Johansen.I bystyret er det bred enighet om behovet for en ny tunnel. Det håper byregjeringslederen kan bidra til at man får større forståelse også hos politikerne på Stortinget.

— Min oppfatning er at de begynner å få større forståelse for de særegne utfordringene Oslo har. Jeg er fortsatt optimistisk, men hadde håpet at dette lå inne hele veien.

Må kjempe om potten

I anbefalingene til Nasjonal transportplan er det lagt det frem fire forskjellige planer, basert på hvor store økonomiske rammer man får til rådighet. I de to «billigste» utkastene er det ikke satt av penger til ny sentrumstunnel for T-banen i Oslo i det hele tatt. Nå skal politikerne på Stortinget bestemme i hvilken grad de vil lytte til fagetatenes vurdering.

Og det er ikke bare Oslo som skal vil ha penger fra investeringspotten: I Bergen er det Bybanen, i Trondheim «Superbuss» og i Stavanger «Bussveien». I Oslo er altså det Fornebubanen – og forhåpentlig ny sentrumstunnel for T-banen.

Staten skal bidra med 50 prosent

Staten har lovet å bidra med 50 prosent av utbyggingskostnadene på de store kollektivutbyggingene. Dette forhandles det om i såkalte bymiljøavtaler, hvor staten, Oslo og Akershus blir enige om hvilke prosjekter det skal satses på.

— Det er bymiljøavtalene som til syvende og sist avgjør hva pengene skal gå til. Vårt forslag viser hvilket økonomisk fundament man må ha, gitt at staten skal inn med 50 prosent, sier strategidirektør Anita Skauge i Jernbaneverket.

I transportetatene er de heller ikke i tvil om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av en ny sentrumstunnel. Men siden Fornebubanen og de andre prosjektene i Bergen, Trondheim og Stavanger fikk løfte om 50 prosent statsstøtte først, er det dette faggruppen har lagt til grunn.

— Transportetatene har i tillegg lagt inn statlige midler til ny sentrumstunnel i de høyeste rammene, sier Skauge.

Rutersjefen: - Er ikke bekymret

Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen tror det vil bli krevende å få på plass en finansiering til alle de store kollektivprosjektene fremover, men er overbevist om at det vil gå.

Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen er foreløpig ikke voldsomt bekymret, men vil gjerne komme i gang med ny T-banetunnel.

— Oslo er helt avhengig av T-banesystemet og den kapasiteten det leverer hver dag. Det å stenge en veitunnel blir barnemat sammenlignet med et overbelastet T-banesystem, sier Jenssen til Aftenposten. Han tror hverken fagetatene eller politikerne vil prioritere ned utbygging av ny tunnel fremfor noe annet.

— Jeg tror alle innser at det å ikke bygge ny tunnel får store konsekvenser. Jeg har ikke møtt noen politikere som sier at det er så dyrt at vi bør vente, de spør heller om vi kan komme raskere i gang.

Trenger ikke stå ferdig i 2025

Tidligere har Ruter sagt at en ny tunnel må stå klar i 2025, ikke 2030, dersom biltrafikken i Oslo skal reduseres. Nå moderer Ruter-sjefen seg noe.

— Jeg tror det er nærmest umulig å si når det blir helt fullt for det er så mange faktorer som spiller inn. Men hva som skjer mellom 2025 og 2030 blir ganske avgjørende. Hvis man passerer 2030 uten at en ny tunnel er på plass vil kapasitetsutfordringene bli dramatiske, sier han.

— Men det er en veldig uforutsigbar prosess. Det er ikke blitt bygget et eneste stort infrastrukturprosjekt på ti år selv om alle har vært enige om at det skal bygges. Da ser man hvor lite tid som er igjen.

Sover godt inntil videre

— Jeg mister ikke nattesøvnen enda. Men jeg ser utfordringen med å få satt sammen en finansieringspakke hvor alle prosjektene er i gang før 2030. Det er den store utfordringen vi har nå, sier Jenssen til Aftenposten.

Les også

 1. 3. april blir det store endringer på T-banen i Oslo

 2. Oslo-byrådet går inn for færre bilfelt på ny E18 enn det dagens planer legger opp til

 3. Har brukt over ett år på å finne ut hvem som skal bygge Fornebubanen