Norge

Er det virkelig bare ti mindreårige ofre for menneskehandel i Oslo, slik registreringen viser? Byråden tviler.

Med et nytt senter håper Oslo-byrådet at flere ofre blir avdekket. Ikke minst i arbeidslivet.

Oslo-byrådet frykter at det er flere ofre for menneskehandel i arbeidslivet enn det som blir avdekket. Derfor ønsker Oslo å øke innsatsen. I Lime-kjeden ble sjefene straffeforfulgt på grunn av mistanke om utnyttelse av arbeidskraft. Dom i saken er ennå ikke avsagt. Foto: Ørn Borgen

 • Olga Stokke
  Olga Stokke
  Journalist

– Jeg tror at det rapporteres om for få ofre for menneskehandel, at det er store mørketall. Det kan skyldes at det er vanskelig å oppsøke hjelp, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo.

Byrådet i Oslo ønsker å fange opp flere ofre ved å opprette Anti-Trafficking Oslo. Kontoret som skal ligge på Grünerløkka, er ment å være et tilbud for hele kommunen. Dahl sier at hvis bystyret i høst vedtar byrådets forslag, vil det nye senteret være operativt fra nyttår.

– Mange ofre er her ulovlig, derfor kan det være vanskelig for dem å oppsøke hjelp. Færre og færre ofre blir registrert i Norge, men vi kan ikke være naive og tro at vi ikke har mennesker som er utsatt for menneskehandel i samfunnet vårt, sier hun.

Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, ønsker å starte nytt senter for å fange opp unge og voksne som i dag ikke får hjelp til å komme seg vekk fra menneskehandel. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Byråd Dahl konstaterer at det har vært en nedgang i antall rapporterte ofre for menneskehandel: fra 349 saker i 2012 til 262 saker i 2016 (med et lite unntak i 2014).

Utnyttes i arbeidslivet

Trude Samdal Aasen, avdelingsleder på Nav Grünerløkka, blir leder for Anti-trafficking Oslo. Også hun mener at det trolig er for lav rapportering.

– Det er grunn til å ta anta at det er flere ofre for menneskehandel i arbeidslivet enn det som hittil er blitt avdekket, sier Aasen.

Foruten oppfølging og identifisering av ofre vil de også arbeide for å øke kompetansen hos statlige og kommunale samarbeidspartnere som kemnerkontor og næringsetaten med sikte på å avdekke ofre for menneskehandel.

Selv om få arbeidsgivere er blitt straffeforfulgt for å ha utnyttet arbeidskraft, finnes det noen eksempler:

Lime-butikkene dukket opp i Oslo, men endte med å bli straffeforfulgt på grunn av mistanke om omfattende menneskehandel. Rettssaken startet i 2016 i Oslo tingrett, men til nettstedet Rett24 kritiserte nylig riksadvokat Tor-Aksel Busch domstolen for ikke å ha gjort ferdig dommen.

Hensikten med det nye senteret er å sikre at det blir ett sted å henvende seg for ofre og for dem som har mistanke om at noen blir utsatt for menneskehandel.

Alt blir koordinert fra det nye senteret, for eksempel bistand til å få kontakt med helsevesenet, politiet eller andre instanser.

– Kan dere unnlate å melde fra til politiet om ofre som er her ulovlig?

– Hvis noen kommer til det nye senteret med antagelse om å være utsatt for menneskehandel, skal vi ta fatt i det forholdet.

 • Ofre for menneskehandel har opplevd å bli straffet av politiet for å oppgi falsk ID som de ble truet til av bakmennene.

Dahl sier at Byrådet i Oslo med dette tiltaket følger opp Europarådets ekspertgruppe på menneskehandels (GRETA) anbefaling til Norge om å opprette et sentralt tilbud for ofre for menneskehandel.

Laveste på ti år

Byrådet merker seg at det ikke er avdekket mer enn 18 ofre under 18 år (i 2016), hvorav 10 av dem i Oslo. Tilsvarende tall for Sverige var 50 mindreårige. Ifølge KOMs (Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel) tilstandsrapport fra 2016 var innrapportering av antatte mindreårige ofre det laveste på ti år.

KOM er overrasket, ikke minst sett i lys av et historisk høyt antall enslige mindreårige som kom til Norge med den store migrasjonsstrømmen i 2015.

Byråd Dahl har ingen forklaring på hvorfor det er blitt registrert flere ofre i Sverige. Men hun mener at også politiet må øke innsatsen for å ta unna flere saker enn i dag.

Les mer om

 1. Menneskehandel
 2. Trafficking
 3. Arbeidsliv

Flere artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  250 flyktninger bosettes i Oslo i 2019 – planla å motta flere

 2. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Helseetaten må «bruke huet»

 3. NORGE
  Publisert:

  Ungdomskriminaliteten: Byrådslederen i Oslo med tiltakspakke tirsdag

 4. A-MAGASINET
  Publisert:

  Hva vet du om dem som vasket bilen din sist?

 5. VERDEN
  Publisert:

  ABC News: Jeffrey Epstein funnet død i fengsel

 6. OSLO
  Publisert:

  Oslo kommune mangler 400 barnehagelærere: – Utrolig pinlig, mener Høyre.