Politikk

Disse skattene vil Regjeringen kutte

Regjeringen kutter både selskapsskatten, inntektsskatten og formuesskatten kraftig i 2016. Hvordan inntektene hentes inn, er foreløpig ikke kjent.

Onsdag avslører finansminister Siv Jensen og Erna Solberg både skattehemmelighetene i sitt statsbudsjett for 2016 og innholdet i forslaget til et nytt skatteforlik.
 • Karen Tjernshaugen
  Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef

Onsdag legger finansminister Siv Jensen (Frp) frem både neste års statsbudsjett og Regjeringens skattereform.

Da går startskuddet for en budsjettdragkamp mellom Regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF. Den formelle behandlingen av skattereformen vil trolig ikke starte før på nyåret, men all debatt om skatter og avgifter denne høsten vil ses i lys av Regjeringens forslag til nytt skattesystem.

Søker bredt forlik om skatt

Hva budsjettet angår, holder det for Regjeringen å bli enig med støttepartiene. Men når det gjelder skattereformen, som andre omfattende reformer som skal stå seg i lang tid, søker man tradisjonen tro etter et bredt forlik i Stortinget. Det betyr at Høyre og Frp må få med seg Arbeiderpartiet.

Før Hans Henrik Scheel ble finansråd, toppbyråkraten i Finansdepartementet, avleverte et utvalg han ledet, det faglige grunnlaget som Regjeringen har hatt som utgangspunkt for reformarbeidet. Retningen Scheel-utvalget pekte ut, vil være synlig både i skattereformen og i neste års budsjett.

Nå må hun kanskje slå hull på sparegrisen:

Les også

Siv Jensen kan bli den første finansministeren som ikke setter friske penger inn i Oljefondet

Hva vet vi?

Hva vet vi om budsjettet og skattereformen? Ikke så mye, men litt.

Regjeringen legger, etter det Aftenposten erfarer, og som VG skrev før valget, opp til å kutte selskapsskatten med 2 prosentpoeng fra 27 til 25 prosent. Prislappen er 2-2,5 milliarder kroner pr. år pr. prosentpoeng skatten settes ned — altså 4-5 milliarder for et kutt på 2 prosentpoeng. Men i 2016 har forslaget ingen kostnad, det må dekkes inn først fra 2017.

Svært dyre endringer

En regjeringskilde påpeker at kostnadsanslagene for kutt i selskapsskatten er usikre fordi selskapenes overskudd i 2015 avgjør. I dagens vanskelige økonomiske situasjon kan kostnaden fort bli lavere enn det som har vært anslått til nå.

Også når det gjelder inntektsskatt, legger Regjeringen opp til å kutte 2 prosentpoeng, fra 27 til 25 prosent, får Aftenposten bekreftet.

Kostnaden er hele 10,5 milliarder pr. prosentpoeng skatten settes ned, altså totalt rundt 21 milliarder for Regjeringens forslag.

 • **Har du full kontroll? Sjekk hva du kan om statsbudsjett

.**

Formuesskatt til besvær

I sine to første budsjetter har Regjeringen, etter å ha blitt forhandlet ned av støttepartiene, kuttet rundt 4,1 milliarder i formuesskatten. Det er en hjertesak i Høyre, ikke fullt så viktig for Frp, mens KrF og Venstre har et mer nyansert syn på kutt eller ei.

Neste år foreslås et relativt beskjedent kutt i formuesskatten på i overkant av én milliard kroner.

Trolig kuttes sats og bunnfradrag like mye. Sentrale Frp-kilder fremhever at kutt i formuesskatten ikke er et hovedgrep i neste års budsjett.

 • Det er verdt å få med seg økonomiredaktør Ola Storengs gode kommentar : «Stakkars Siv. Flaksen forsvant»
  - Formuesskatten er blitt en helt håpløs sak for oss, uansett hvor riktig man mener det er å kutte den, sier en av dem.

Må hente inn en del av kostnadene

Kuttene i inntektsskatt og formuesskatt neste år beløper seg til tilsammen 22 milliarder.

Regjeringen legger opp til å gi netto skattelette, men langt fra denne summen. Etter det Aftenposten forstår, legger Regjeringen opp til å hente inn en del av pengene ved å endre beregningsgrunnlaget for personskatten med en form for trinnvis opptrapping, slik Scheel-utvalget la opp til. Modellen skal imidlertid ikke være helt lik den utvalget la opp til — naturlig nok, siden den tar utgangspunkt i at personskatten senkes til 20 prosent.

Scheel-utvalget foreslo også en rekke kutt i fradrag. Men etter det Aftenposten forstår, har Regjeringen valgt å la de fleste av disse ligge i 2016 fordi de oppfattes som for kontroversielle.

Les også

 1. Bruksanvisning for statsbudsjettet

 2. Skattereformen og statsbudsjettet kommer samtidig

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Politikk