Politikk

Oppsiktsvekkende resultat under møtet i KrFs største fylkesparti

LILLESAND (Aftenposten): Hareides alternativ fikk færrest stemmer under KrFs møte i Agder. Der er flere KrF-ere som vil fortsette i opposisjon, enn de som vil samarbeide med Ap og Sp i regjering.

De tre innlederne på Agder KrFs årsmøte, Hans Fredrik Grøvan, nestleder Kjell Ingolf Ropstad og ytterst partileder Knut Arild Hareide.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan føler han har vind i seilene og mener at KrF ikke har klart å utnytte vippeposisjonen godt nok. Det synspunktet vakte gjenklang i Agder KrFs årsmøte.

– Jeg er positivt overrasket, sier Grøvan til Aftenposten kort tid etter avstemningen og legger til at han fikk større oppslutning enn han hadde forventet. Lørdag deltar han på fylkesårsmøte i Trøndelag.

Agder KrF vil helst i regjering med Erna Solberg. Det stemte 82 for. Hareides råd om samarbeide med Ap og Sp fikk 41 stemmer.

Det mest oppsiktsvekkende er imidlertid at hele 48 stemte for at partiet skal fortsette i opposisjon og støttet dermed Grøvans forslag.

Hareides alternativ fikk altså færrest stemmer.

– Jeg regnet med blått flertall i Agder og er glad for støtten fra 25 prosent av delegatene, skriver Knut Arild Hareide i en SMS til Aftenposten.

Delegatfordelingen blir 9 som vil gå sammen med Solberg-regjeringen, fem som støtter Grøvan-alternativet, altså å forbli i opposisjon, og fire delegater som støtter Hareides venstresving.

Dersom KrF-landsmøtet neste helg vedtar at partiet skal inn i regjering, vil én av Grøvan-tilhengerne foretrekke Ap/Sp, mens de fire andre vil regjere med Solberg. I så fall sender Agder 13 blå og fem røde delegater.

Både Grøvan og Hareide fikk litt større oppslutning enn de på forhånd hadde tippet.

Ropstad mener at resultatet var omtrent som ventet.

– Det er et lite mindretall som vil felle Erna Solberg, sier han.

Endrer holdning?

Da Hareide holdt sin tale til landsstyret 28. september var det bred enighet om at partiet måtte ut av opposisjonstilværelsen og inn i regjering, enten med Ap/Sp eller i Solberg-regjeringen. Men de siste dagene har bildet endret seg.

Hans Fredrik Grøvan sier at med det som har skjedd de siste dagene og med Aftenpostens sak om flere tvilende fylkesledere som bakgrunn, så føler han at det er en voksende åpenhet for å kunne lande på et forslag som ikke splitter, men som kan forene og bygge lag. Han vil at landsmøtet skal få votere over hans forslag. Hareide sier til Aftenposten at det er opp til landsmøte å avgjøre voteringsorden.

Bygge bro

– Vi må bygge bro over den spliden som vi har hatt i flere måneder. Folk i partiet er virkelig bekymret for om vi ender med et landsmøte som er delt i to 2. november, også fordi det er usikkerhet om de to alternativene ut fra det vi har sagt i valgkampen om regjeringsalternativene, sier han til Aftenposten etter fredagens årsmøte i Agder KrF.

– Landsstyret i KrF har jo sagt at den posisjonen dere har nå ikke er et blivende sted?

– Jeg har registrert det, samtidig føler jeg dette på kroppen hver dag i Stortinget. Jeg opplever det som krevende, men den posisjonen gir mange muligheter. De har vi ikke utnyttet godt nok. Jeg er overbevist om at vi kan gjøre mer, sier han.

I sitt sluttinnlegg advarte Kjell Ingolf Ropstad mot utsettelsesforslaget og argumenterte for det som har vært landsstyrets holdning, nemlig at KrF nå må velge side. Han argumenterte kraftig for å gå inn i Solberg-regjeringen.

Ropstad sier at han ikke synes at Grøvan-linjen har fått bekymringsfullt stor oppslutning.

– Jeg mener partiet er klar for å gjøre et valg, sier han og tror ikke at landsmøte vil stemme for at KrF skal forbli i opposisjon.

  • Les også: Hareide møter motbør på hjemmebane

Ledelsen vant viktig avstemning

KrF-toppene fikk det som de ville i Agder, som fredag besluttet å sende en delegasjon hvor også mindretallet er representert til landsmøtet 2. november. Dette var et klart nederlag for høyresiden i partiet. De ville at flertallet skulle kunne utpeke alle delegatene slik det ble gjort i Rogaland.

111 delegater på fylkesårsmøtet fulgte anbefalingen fra fylkeslederen om å velge delegater ved forholdstallsvalg. 54 delegater stemte mot, mens 10 stemmer var blanke. Dette var en klar seier for partiledelsen og en liten seier for Hareide, slik fylkesledelsen hadde anbefalt for å sikre at alle syn blir hørt.

FrP og SV brukt i debatten

I debatten ble både FrP og SV brukt som argumenter mot de ulike regjeringsalternativet. Flere av talerne som støttet høyresiden, som Ropstad, viste til at KrF har fått gjennomslag. Men advarte mot den rollen SV ville få overfor en mindretallsregjering av Ap og Sp.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan får stadig økt oppslutning om sin linje.

Partilederen brukte mye tid på å avdramatisere mange KrF-eres uro over at en regjering med KrF, Sp og Ap blir avhengig av SV i Stortinget.

– Jeg hører mange si at regjeringen blir avhengig av SV. Nei, det blir den ikke. Den kan samarbeide til begge sider, sa Hareide.

Parlamentarisk nestleder Grøvan er uenig i at en regjering med Ap, Sp og Venstre er et sentrumsalternativ.

– Man har et SV som man vil forholde seg til. Man må ikke undervurdere SVs makt hvis man går til venstresiden. Vi kan være enige eller uenige i synet på SV. Men vi kan ikke late som om SV ikke finnes, sier Grøvan.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. KrFs skjebnevalg
  2. Kristelig Folkeparti (KrF)