Debatt

Å pusse opp gatene på Grønland løser ikke de grunnleggende problemene | Daniel Vernegg og Hannah Eline Ander

  • Daniel Vernegg
    Samfunnsgeograf tilknyttet Kritisk bynettverk
  • Hannah Eline Ander
    Samfunnsgeograf tilknyttet Kritisk bynettverk
Flere har fremmet forslag om fysiske oppgraderinger av bybildet på Grønland. En snever og umusikalsk problemforståelse, mener Daniel Vernegg og Hannah Eline Ander.

Det er på tide å snakke om utjevnings- og boligpolitikk.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Grønlands «problemer» er i fokus, og det skorter ikke på løsningsforslag. Sosiolog Knut Schreiner mener mange utfordringer «vil gå over av seg selv» om en river Nylandsbrua. Beboer Oda Leirvik mener tryggheten vil øke ved å rydde søppel og få et tiltalende bybilde. Andre foreslår matmarked i Olafiagangen, mens byrådet går inn for aktivitetspark.

Hva er problemet?

Slike forslag fremmer fysiske oppgraderinger av bybildet som løsninger. Ved å endre området slik at uønskede grupper forsvinner, og de «riktige» innbyggerne tar til gatene, skal problemene forsvinne.

Men slike løsningsforslag konstruerer en snever og umusikalsk problemforståelse. Er det virkelig måter å jage vekk det beboer Jonas Brenna beskrev som «16 år gamle gutter med innvandrerbakgrunn som bor på 50 kvadrat med resten av slekta», vi skal diskutere? I så fall er kanskje mathall del av svaret, men da sier det mye om hva og hvem vi som samfunn prioriterer.

Heller enn å føre en politikk som skuffer vekk dem av oss som har minst, bør vi utforme en politikk som løfter dem. Spørsmål vi da bør stille, er hvordan vi kan få en slutt på fattigdom og hvordan bosituasjonen kan bedres for dem som i dag bor på Grønland. Å pusse opp gatene er ikke svaret.

Les også

Olve Hagen Wold: Grønland er perfekt for narkotikakriminalitet

Ikke mer bensin på gentrifiseringsbålet

Flere av nevnte tiltak vil kunne bidra til økt gentrifisering. Gentrifisering er en prosess der over- og middelklassebefolkning bosetter seg i områder som har vært bebodd av innbyggere med lavere kjøpekraft. Pengene som kommer med de nye beboerne, fører til prisøkning på bolig og kommersielle tilbud, og etter hvert endres området slik at de som bodde der, ikke lenger har råd til å leve der.

«[H]vis det pågår en «kamp om Grønlands fremtid», så er den i ferd med å bli vunnet av rike, hvite A4-borgere som driver opp boligprisene», skrev Brenna. Men det er ikke bare enkeltborgere som gentrifiserer. På Grønland øyner eiendomsbransjen muligheter for god avkastning, og aktører som Thon Eiendom, Entra, Aspelin Ramm og Skanska er i gang med prosjekter som vil endre området.

Tøyen Torg kan gi et frempek på hva vi har i vente. Der har blant annet Entra aktivt kuratert tilbudet på torget med et uttalt mål om å maksimere eiendomsverdiene. Resultatet er et dyrt og lite mangfoldig tilbud for en kjøpesterk middelklasse. Med en slik utvikling risikerer vi at få av dem som i dag gjør Grønland til en mangfoldig bydel, vil ha råd til å bli.

Les også

Jonas Brenna: Farmor tror jeg bor i en krigssone

En offensiv bypolitikk

Men vil ethvert tiltak bidra til gentrifisering? Bør vi la søppel flyte og droppe parkplaner?

Nei, ikke om det kombineres med en offensiv bypolitikk som tar strukturelle grep for å bedre levekår og stagge prisvekst. Dersom Byrådet gjorde alvor av sine ideer om å utvikle en tredje boligsektor, lokaliserte en del av boligene til Grønland og i tillegg underla disse prisreguleringer, ville en effektivt kunne motvirke at markedet presser beboere ut når området blir mer attraktivt.

Et annet alternativ er å se til Berlin, hvor det er vedtatt et femårig forbud mot leieøkninger for ca. 1,5 millioner utleieleiligheter. Vedtaket kommer etter uro over at det «fattige, men sexy» Berlin er blitt så sexy at det ikke lenger har plass til fattige.

En slik prisregulering på Grønland, hvor 47 prosent leier, kan bremse gentrifisering. Det kan også bidra til at 16 år gamle gutter slipper «å bo på 50 kvadrat sammen med resten av slekta», og slik får rom til alternativer til hasj.

  • Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.
Les også

Oda Simone Mancilla Leirvik: Grønland er et knust vindu

Les mer om

  1. Grønland
  2. Boligpolitikk
  3. Byutvikling