Til deg som ikke drikker alkohol: Jeg heier på deg!

  • Petter Hov Jacobsen (21)
    Petter Hov Jacobsen (21)
    Nestleder, Troms og Finnmark Unge Høyre
Jeg heier på alle som tør å ta avstand fra alkoholpresset, skriver Petter Hov Jacobsen (21), nestleder i Troms og Finnmark Unge Høyre.

Det sosiale forventningspresset til å drikke må bort.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

«Hva drikker du?»

«Munkholm.»

«Hvorfor drikker du ikke?»

Hvis jeg hadde fått én krone for hver gang jeg har hatt en slik samtale, hadde jeg ikke trengt å jobbe ved siden av studiene. Nå har jeg fått nok.

Først en oppklaring: Jeg kan forstå, til en viss grad, at mange tenåringer er nysgjerrige på alkohol. At noen velger å ta avstand til alkohol når andre ikke gjør det, er helt greit.

Ukultur

Min erfaring er likevel at de aller fleste man møter på fest, julebord eller i bryllup, skal grave i hvorfor du ikke drikker. Det starter i tenårene, men det tar ikke slutt. Dette har jeg problemer med.

Den verste perioden er på videregående. Her begynner drikkepresset for alvor, men det er ikke presset i seg selv som er problemet. Hvis man ser bort ifra den obligatoriske spørsmålsrunden, følger det en del ringvirkninger av ikke å drikke på fest.

Dette er selvfølgelig ulikt fra person til person, men ekskludering, ignorering og ensomhet går igjen i en eller annen form.

Jeg kan ikke lenger stå inne for en slik utvikling. Flere har spurt meg om jeg har kjent på det de har kjent på, og ofte er svaret ja. Når jeg har spurt personer som er eldre enn meg, har de også lagt merke til denne ukulturen. Nå bør det ringe noen bjeller.

Viktig å forebygge

Det har de siste årene vokst frem en alkoholtrend kalt «NoLo». Det er en tydelig trend i nordmenns drikkemønster hvor flere velger bort alkoholen i sosiale sammenhenger.

Likevel må det fremdeles gjøres grep for å respektere hverandres valg av drikkevare. Måten man gjør dette på, er å la være å spørre. Da gjenstår det kun én viktig del av arbeidet: forebygging.

Jeg mener forbilder og foresatte har dette ansvaret, en rolle mange tar for lett på. Og til foreldrene som nå sier: «Ja, men ungdommen hører ikke på meg, eller gjør gjerne det motsatte av det jeg ber dem om.»

Det finnes flere løsninger på dette, og jeg foreslår følgende: Forklar dem hele bildet og hvorfor de må respektere andres valg. Ikke minst konsekvensene av å undergrave andres beslutninger. Familie er for øvrig også forbilder, som bør være sitt ansvar bevisst.

Jeg heier på deg

Til deg som ikke drikker: Du kommer til å møte motstand, du kommer til å bli møtt med et sosialt forventningspress om å drikke. Da vil jeg at du skal tenke på at det alltid er noen andre med de samme utfordringene du har.

I perioder er det tøft, men i det øyeblikket du kjenner på ekskludering og ensomhet, må du ta tak. Det første du må gjøre, er å vurdere omgangskretsen din, før du snakker med noen om de utfordringene du kjenner på.

Det kan være en nær venn eller forelder, men den beste hjelpen får du hos de dyktige fagfolkene. Jeg heier på alle som tør å ta avstand fra alkoholpresset. Jeg heier på deg.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!