Vy la ut Follobane-billetter fra 22. februar. Nå trenger Bane Nor mer tid – igjen.

Ingen kan svare for når Follobanen åpner igjen. Men trolig blir det ikke før i mars.

I snart to måneder har Follobanen vært stengt. Bane Nor har utsatt gjenåpning flere ganger. Nå er det uvisst når den åpner igjen.

Follobanen har vært stengt i snart to måneder. Bane Nor nekter å fortelle offentligheten når de ønsker å åpne jernbaneprosjektet til 36,8 milliarder kroner.

Gjenåpningen av banen er allerede blitt utsatt flere ganger. Ved ikke å gå ut med en dato, kan Bane Nor klargjøre banen uten press om å rekke en frist.

Nå kan Aftenposten fortelle at togselskapet Vy jobbet mot åpning 22. februar. Datoen ble satt etter avtale med Bane Nor.

Mandag skal det imidlertid ha blitt klart at Bane Nor ikke rekker den datoen. Det får Aftenposten opplyst av flere sentrale kilder med kjennskap til prosessen.

Foreløpige datoer

Bane Nor hadde mandag et møte med Vy og Jernbanedirektoratet. Der var ny åpningsdato et tema. Nå skal Vy planlegge med tog på Follobanen fra og med 5. mars.

Men datoene som settes, er foreløpige datoer som Vy må forholde seg til når de skal sette opp rutetilbudet. Datoene er ikke hugget i stein. De kan endres fortløpende. Vy kaller det «planleggingshorisonter».

Les også

Bane Nor mangler viktige dokumenter om Follobanen: «Vi er bekymret»

Planlegger for gjenåpning 5. mars

Turer med Follobanen ligger tirsdag ettermiddag fortsatt til salgs i Vy-appen fra 22. februar.

Aftenposten har spurt Vy om hvorfor.

– Fordi vi har planlagt med stengt Follobane frem til og med 21. februar, sier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

– Kommer dette til å endres?

– Ja.

– Hva blir den nye datoen der Follobane-rutene blir tilgjengelige?

– Vi kommer til å planlegge med dagens ruter frem til og med 4. mars.

– Hvorfor ble det skjøvet fra 22. februar?

– Det er Bane Nor som sier at vi kan planlegge for å kjøre med dagens ruter også etter 22. februar. Får vi beskjed om noe annet, så kan det endres.

Har testkjørt siden 5. februar

Bane Nor avviser at de har fastsatt en ny åpningsdato for Follobanen.

«Vy må kunne planlegge trafikken, og da blir rutene tilgjengelig i Vy-appen med et par ukers horisont», skriver pressesjef Anne Sofie Kirkhusmo i Bane Nor i en e-post.

Follobanen er blitt testkjørt siden 5. februar. Hensikten med det er å avdekke utfordringer og reparere det som trengs. Blant annet gjøres det målinger og analyser av målingene.

«Når alt dette er klart, og forutsatt at vi har positive resultater, vil det fortsatt gå noe tid for planlegging av rutestart», skriver Kirkhusmo.

Så snart en dato er satt, vil de reisende bli informert, ifølge pressesjefen.

Svarer ikke på spørsmål

Først sa Bane Nor at de lå godt an til å åpne innen 1. februar. Så utsatte de til 12. februar. Til slutt sa de at banen blir stengt på ubestemt tid.

Men mellom Bane Nor og Vy har det vært 22. februar som gjelder. Inntil nå.

Aftenposten har spurt Bane Nor om årsaken til at arbeidsdatoen mandag ble skjøvet. Det spørsmålet svarer de ikke på.

Follobanen åpnet 11. desember, men måtte stenge 19. desember som følge av varmgang og brann i overbelastede returstrømkablerreturstrømkablerFor at et tog skal gå, må det motta strøm som går i en krets, altså i sirkel. Toget mottar strøm fra en transformator, via kabler som går over toget. Lokomotivet tar ut effekt av strømmen i motoren, og sender strømmen tilbake til transformatoren via returledninger..