Bolig

Tror på sterk vekst i boligmarkedet også neste år

Ingen gladnyhet til folk på boligjakt.

STIGER VIDERE: Boligprisene i 2017.

Boligprisene vil stige med 9–11 prosent i 2017, spår Eiendom Norge. Det spås stigning over hele landet, men i Stavanger er situasjonen annerledes. Eiendom Norge spår lav vekst mens DNB Eiendom spår nullvekst.

- Vi forventer en sterk prisvekst de første månedene i 2017, mens markedet utover året vil følge en mer normal utvikling med utflating i prisutviklingen i sommermånedene og en mindre prisnedgang på slutten av året. Vi forventer også at de regionale forskjellene i prisutviklingen vil bli stadig mindre utover i 2017, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge ifølge en pressemelding.

De tror 2017 starter med få boliger til salgs og et presset marked, men at situasjonen vil normalisere seg.

DNB Eiendom tror på lavere vekst på landsbasis, på fem prosent. Noe av årsaken er en lavere prognose for Stavanger. Også DNB Eiendom tror på en tosifret vekst for Oslo neste år.

– Det er en nedgang fra årets kraftige boligprisvekst. En 11 prosents tolvmånedersvekst i Oslo er likevel mye. Vi har tro på en sterk prisvekst de første fire-fem månedene. Men det vil fortsatt være store regionale forskjeller, sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.

– Vi tror trenden med historisk få boliger ute på Østlandet vil vare. Vi kommer til å få en inngang i 2017 med historisk lavt antall boliger på Østlandet. Resten av landet vil være mer normalt.

Halvorsen ser noen signaler på at boligprisveksten kan flate ut på Østlandet med tiden, og lande på et mer normalt prisnivå.

– Nå selges toromsleiligheter for fire millioner, likevel bare blåses de ut. Hadde jeg sagt det for to år siden hadde folk trodd jeg var gal. Ingen kunne trodd på den voldsomme prisveksten for noen år siden.

Les også

Én by skiller seg ut når det gjelder boligpriser

STIGNING: Boligprisene steg 11,6 prosent de siste tolv månedene, 21,7 prosent bare i Oslo.

Her er Eiendom Norges prognoser for boligprisene 2017:

Oslo: 10–12 prosent
Bergen: 4–6 prosent
Trondheim: 4–6 prosent
Stavanger 1–3 prosent

Her er DNB Eiendom og DNB Markets prognoser for boligprisene 2017:

Norge: 5 prosent
Oslo: 11 prosent
Bergen: 3 prosent
Trondheim: 7 prosent
Stavanger: 0 prosent, altså stabilt

DNB Markets spådde tidligere i uken en boligprisvekst på ni prosent for 2017. Halvveis i året vil veksten avta noe – boligbyggingen er på vei opp, boliglånsforskriften kan strammes inn fra nyttår og renten vil ikke falle ytterligere, ifølge DNB Markets analytikere.

Les også

Nye byggekrav skal gi billigere boliger

VEKST: Tosifret vekst i 2017, tror Dreyer i Eiendom Norge.

Bommet på prognosen i år

– Vi overvurderte de negative utsiktene for norsk økonomi ved inngangen til 2016, og bommet derfor en del på vår prognose for 2016. Det er en større grad av forutsigbarhet inn i 2017, men en av de største usikkerhetsfaktorene er hva finansminister Siv Jensen gjør med boliglånsforskriften, og hvordan eventuelle innstramninger i denne vil virke på boligmarkedet. Historisk erfaring viser at kredittsiden er den viktigste årsaken til brå skift i boligmarkedene, sier Dreyer.

Eiendom Norge forventer mindre press i Oslo i 2017. I Bergen og Trondheim forventer de en litt lavere prisvekst enn landet ellers. Stavanger har priset seg om, men det er fremdeles usikkerhet knyttet til arbeidsledigheten.

– Kristiansand har de siste tolv månedene hatt en veldig moderat utvikling på tre-fire prosent. Den moderate utviklingen har vart en stund og vil også prege markedet fremover. Det er en viss smitte fra Rogaland i Kristiansand med tanke på arbeidsmarkedet. Utviklingen i Kristiansand vil nok være noe bedre enn Stavanger, men svakere enn landet ellers, sier Dreyer i Eiendom Norge.

LAVERE I 2017: Ingen av ekspertene tror på samme vekst i boligmarkedet i 2017 som i 2016.

Les mer om

  1. Boligmarkedet
  2. Boliglån