Norge

Færre feil på utenlandske vogntog enn norske

Verstinger. Det er stempelet utenlandske trailere har fått. Men Veidirektoratets siste tall viser at norske vogntog oftere har bremsefeil enn utenlandske.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Sjekkpost for sjekkpost kommer vogntog fra "tredjeland" bedre ut enn norske og vogntog fra EU, viser statistikken fra Veivesenets seksjon for Tilsyn og kontroll, oppdatert pr. august 2013.

— Dette gir en helt nødvendig balanse i debatten om utenlandske vogntog, med tanke på mobbingen som finner sted, sier Erling Sæther, direktør i NHO Logistikk og Transport.

— Dette er statistikk som tilslører sannheten, svarer Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund.

Aksjonerer denne helgen

Denne helgen holder den norske lastebilnæringen markeringer i flere byer mot ulovlig kabotasjekjøring. Kabotasje vil si at utenlandske vogntog etter å ha levert varer i Norge påtar seg kjøring innenfor norske grenser mens de venter på returlass.

En telling tidligere i år fortalte at hvert tredje vogntog på norske veier nå er utenlandsk. Lastebilnæringen hevder at de risikerer å bli utkonkurrert, delvis av ulovlig kabotasje.

Brannen i Gudvangatunnelen

Samtidig har flere ulykker med utelandske vogntog, som den dramatiske brannen i Gudvangatunnelen, satt søkelys på den tekniske standarden på utenlandske vogntog.

Vogntoget som forårsaket brannen hadde flere feil.

— Gamle, utenlandske vogntog utgjør en bety delig sikkerhetsutfordring for norske tunne ler, uttalte seniorforsker Gunnar D. Jenssen i SINTEF tidligere i sommer.

Flere har uttalt at utenlandske vogntog gjerne har svakere motorere, bremsesystemer og dårligere standard generelt.

Best fra utenfor Norge og EU

Nå viser altså Veidirektoratets siste tall at utenlandske vogntog kommer vel så godt ut av kontrollene som norske, ikke minst de som kommer fra land utenfor EU.

Posten "Bremseanlegg" forteller at det på norske vogntog ble påvist feil hos 1767 av 3665 kontrollerte. Altså ca annethvert vogntog.

Hos vogntog fra EU-området ble påvist feil på 1040 av 2123, også det nær halvparten, mens det for vogntog fra "tredjeland" ble påvist feil på ca hvert tredje, 21 av 58.

— Man skal nok være litt forsiktig med å regne prosentvis, men ut fra de kontrollene vi har foretatt kommer vogntog fra tredjeland faktsik litt bedre ut, sier Arnfinn Eriksen ved seksjon for Tilsyn og kontroll.

Også for lys, for kjøretøyenes identifikasjon (i all hovedsak lesbare skilter) og "understellsutstyr" kommer vogntog fra "tredjeland langt bedre ut enn norske. Det gjør også vogntog fra EU.

Det er manglende erfaring med bratte oppstigninger og utforbakker som er problemet med utenlandske vogntog, heller enn bilene, sier Arnfinn Eriksen i Veidirektoratets seksjon for Tilsyn og kontroll.

— Når det gjelder lys har dette ofte å gjøre med at norske vogntog har flere lamper og flere farger enn andre, noe som kan være i strid med forskriftene. I "tredjeland" brukes det ikke penger på flere lamper enn ma må ha, sier Eriksen.

Feil hos sjåførene - ikke bilene

Han sier at han ikke vet hvor opplysningene som kommer fra som går ut på at utenlandske vogntog er dårligere enn norske. Og at bremseproblemer normalt ikke oppstår fordi det er feil på bremsene, men fordi utenlandske sjåfører er uvant med bratte oppstigninger og utforbakker og bruker bremsene feil.

- Høyst misvisende

Den norske lastebileierne hevder at statistikken lyver.

— For det første havner biler fra Sverige og Danmark i EU-gruppen. Da tilsløres problemet med vogntog fra Bulgaria og Romania, som det ofte er feil på. "Tredjeland" handler i stor grad om Russland, der vogntogene kjører fisk helt nord i Norge. Disse selskapene er det orden på, sier Geir A. Mo.

— Det andre som tilslører er at små og store feil havner i samme pott. Alvorlighetsgraden kommer ikke frem. Det er forskjell på en mangellapp som handler om fem lys ved siden av hverandre der det skal være to, og alvorlige feil, sier han.

- Men er det godt nok når det påvises bremsefeil på 1767 av 3665 norske vogntog?

— Selvsagt er det ikke det. Det er ikke til å legge skjul på at også norske vogntog har mangler. Men det er kombinasjonen vi er opptatt av, på utenlandske vogntog, av dårlig teknisk standard, mangel på helt elementært utstyr, mangel på kompetanse når det gjelder bratte og glatte veier og dårlige arbeidsvilkår. Det er oppskriften på en katastrofe, sier Mo.

— I hver tredje dødsulykke på norske veier i fjor involverte et utenlandsk vogntog, sier han.

— Ikke for å være negativ til norske vogntog, i Norge er vi helt avhengig av utenlandske vogntog. Denne statistikken bidrar til en mer balansert debatt om dem, sier Erling Sæther i NHO.

Les også

  1. Varsler vanskelig vogntogvinter

  2. Effektiv kjøretid Oslo-Bergen-Oslo: 18 timer og 45 minutter

  3. Sjåfør fylte kjølevæske utenfor tunnelåpningen

Les mer om

  1. Samferdsel