Økonomi

«Vi bør ta to innpust og tenke over hvor heldige vi har vært»

Oljefondet har passert 10.000 milliarder kroner. Omtrent halvparten er tjent på verdens børser. Norge omformer oljen til evige inntekter fra fondet.

Oljefondets sjef Yngve Slyngstad forvalter penger for våre barnebarns barnebarn. Fredag rundet fondet 10.000 milliarder
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Oljefondets sjef Yngve Slyngstad er i det tankefulle hjørnet på dagen da fondets verdi runder et nytt og meget rundt tall. Fredag var fondet oppe i 10.000 milliarder kroner.

– Dette er en utrolig milepæl. Det er helt enestående at vi som nasjon har opparbeidet en slik formue, sier han.

Han er ikke i tvil om folk flest har glede av dette fjerne beløpet.

– Vi kan alle tenke gjennom den gleden vi har av disse pengene i dag og alle andre dager. Hele 17 prosent av statsbudsjettet er i år finansiert med oljepenger, sier han.

Dette tilsvarer hver sjette krone på statsbudsjettet. Det er nesten like mye som staten tar inn i inntekts- og formuesskatt.

Les også

Aftenposten mener: Gratulerer med Oljefondet!

Innpust og ettertanke

«Heldig» er et ord som går igjen i Slyngstads samtale med Aftenposten.

– Vi bør ta to innpust og tenke over hvor heldige vi har vært. I fondet må vi samtidig være ydmyke for det ansvaret vi har fått for å forvalte pengene, sier han.

Det er mye snakk om hva Norge skal leve av «etter oljen». Evig avkastning fra Oljefondet er definitivt en del av svaret.

Les også

 1. Siv Jensen tjener mer på Wall Street enn i Nordsjøen

 2. Ny bok: Pengene Statoil brukte i utlandet, ville gitt større avkastning i Oljefondet

Ikke som vanlig næringsliv

Men Slyngstad er ikke uten videre enig i at fondet kan ses på som en ny næring for Norge.

– Det er noe helt annet enn vanlig næringsliv hvis vi tenker på arbeidsplassene det skaper direkte. Bare rundt 600 ansatte jobber med forvaltningen av fondet, sier han.

Likevel er det mange som har jobb betalt med oljepenger.

– Indirekte skaper fondet en rekken arbeidsplasser ved at det finansierer en betydelig del av offentlig sektor, sier Slyngstad

Får en liten bit av produksjonen

Selv om Oljefondet ikke er «næringsliv» i vanlig forstand, er det tusenvis av store bedrifter kloden rundt som har bygd opp svært mye av de 10.000 milliardene.

– Som stor kapitaleier har vi eierandel i de aller fleste av verdens børsnoterte selskaper. Vi får en andel av verdiskapingen i disse selskapene og lever egentlig av deres kapital og kompetanse, sier Slyngstad.

Les også

Hun lager gass på Melkøya. Han kutter utslipp i Oslo. Begge deltar i norsk klimapolitikk.

Noe var planlagt

Han har jobbet i fondet siden 1998 og ledet det siden 1. januar 2008.

Ved inngangen til 2008 var fondet 2000 milliarder kroner og finanskrisen var så smått i gang. Siden den gang har både gode planer og hell før fondet frem til fredagens milepæl.

– Det planlagte er at vi etablerte fondet på 1990-tallet og har tilpasset forvaltningsstrategien underveis, sier Slyngstad.

Noe var flaks

Men mye har ligget utenfor lille Norges kontroll.

– Vi har hatt glede av gode aksjekurser i ti år. Vi kjøpte billige aksjer for 1000 milliarder kroner under finanskrisen 2008–2009. Disse kjøpene har gitt veldig god avkastning, sier han.

De gunstige kjøpsmulighetene kom rett i etterkant av at Stortinget hadde bestemt at aksjeandelen skulle opp fra 40 prosent til 60 prosent.

– Vi har hatt stor glede av å ha høy aksjeandel i fondet på tidspunkter det var gunstig å kjøpe, sier Slyngstad.

Drahjelp fra Kina

Så er det Kina som Oljefondets beste venn. I de siste tiårenes økonomisk historie er landets sterke vekst og inntog i verdensøkonomien det desidert viktigste som har skjedd.

Det var behov for mye ekstra olje for at verdens mest folkerike nasjon skulle kunne vokse.

– Oljeprisen steg betydelig da superveksten i Kina startet rett etter 2000. Høy oljepris falt sammen med høy utvinning på sokkelen. Det ga stor tilstrømming av penger inn i fondet, sier Slyngstad.

Til barnebarnas barnebarn

Oljefondets offisielle navn er Statens pensjonsfond utland. Likevel er ikke Slyngstad med på at det er et typisk pensjonsfond

– Jeg kaller det heller et generasjonsfond. Dette er penger vi setter til side for våre barn, våre barnebarn og trolig deres barnebarn. Det er ikke et pensjonsfond i den forstand at det skal betale pensjoner direkte til noen.

– Men hvis vi heller kaller det et statlig investeringsfond, hva skiller det da fra andre slike?

– Dette er det eneste statlige fondet av en viss størrelse i et demokrati. Andre statlige fond er i Midtøsten eller Asia, særlig i Kina.

– Er 10.000 milliarder feiret med bløtkake?

– Vi har ikke fått tid ennå. Men vi skal nok få det til.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Oljepenger
 3. Yngve Slyngstad
 4. Oljefondet