Oslo

Ny rapport: - La trikk og sykkel erstatte bil og buss i Bygdøy allé

Syv forslag er blitt til ett. En fersk konsulentrapport foreslår å flytte trikkelinjene fra Drammensveien og Frognerveien til Bygdøy allé. Det liker naboene dårlig.

Sykkelbane og trikk mellom kastanjetrærne. Alleen skal flyttes 80 cm inn mot fortauet på hver side av veien.
  • Heidi Anne Johnsen

Det har lenge vært kjent for beboerne i nabolaget rundt Bygdøy allé at kommunen jobber med ulike alternativer for trafikkavviklingen gjennom den sterkt trafikkerte gaten.

Busser, eksos, salt og miljøstress har tatt knekken på det meste av kastanjealleen. I dag er bare 56 av de opprinnelige 230 trærne tilbake. Målet er at gaten skal bli en attraktiv handlegate med plass til både gående, syklister og en kastanjeallé som kan blomstre og trives. Den ikoniske alleen har kommet på Byantikvarens gule liste og skal bevares.

Bymiljøetaten har med bistand fra Norconsult utredet fremtidige løsninger. Nå kommer de med sine anbefalinger:

I en såkalt konseptvalgutredning (KVU) foreslår de at alle kastanjetrærne i Bygdøy allé fjernes og plantes på nytt. De foreslår samtidig å flytte trikken fra Drammensveien og Frognerveien til Bygdøy allé, og dermed slå sammen to trikkelinjer.

LES OGSÅ:

Les også

- Elbuss på Oslo-veiene i 2020

Prioriterer trikk og sykkel

Trikken skal da gå gjennom hele Bygdøy alle fra Skøyen til Solli plass. Et sidespor gjennom Thomas Heftyes skal lage forbindelsen til Frogner plass og mot Majorstuen.

Sykler skal også prioriteres i Bygdøy allé, med egen sykkelvei. Drammensveien – uten trikk – skal tilrettelegges for biler. Her skal også bussene gå.

Men i Bygdøy allé foreslås en kombinasjon av ulike tiltak for å redusere trafikken til det halve ved å fordele den til andre gater. Gatepartiet mellom Frogner kirke og Thomas Heftyes plass skal få en høyere standard enn resten av gaten, med kantstein og små gatestein i kjørebanen.

Bygdøy allé skal være en strøksgate med butikker og handel, men vareleveringen skal gå via sidegatene.

LES OGSÅ:

Les også

Sporveien kan miste viktige ansatte mens de venter på Fornebubanen

Screen Shot 04-20-16 at 03.22 PM.JPG

— Dårlig løsning for lokalmiljøet

Engasjerte naboer Skarpsno, Gimle og Frogner Vel mener at rapporten kommer med dårlige forslag for beboerne i bydelen .

Håkon Wium Lie (f.v.), Lars Brunborg, Jo Piene og Audun Engh sitter i styret i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel. De vil ikke marsjere i den takten som Bymiljøetaten legger opp til.

— Flere folkemøter med Bydøy allés fremtid på agendaen har vist at det er en bred motstand mot flytting av trikken blant naboene, sier Håkon Wium Lie, som sitter i styret. Vellet mener det er Ruter sine ønsker som styrer utredningen. - Forslaget tar mest hensyn til at pendlerne som kommer inn fra Bærum og nabokommunene skal komme raskt frem, sier Lie.

— Nedleggelsen av de to trikkelinjene gir mange beboere et dårligere kollektivtilbud. Det blir lengre vei til holdeplassene for mange, sier han, og peker på at det bor mange eldre i området.

— Dessuten tok det årevis å få lagt nye trikkespor i Drammensveien, og det vil ta årevis å legge nytt i Bygdøy allé, tror han.

Audun Engh, som er leder i vellet, peker på at trikken har svinget seg gjennom Drammensveien i mer enn 100 år.

— Flytting av trikken er en bypolitisk sak, og ikke bare en teknisk sak, sier han.

LES OGSÅ:

Les også

Når du kjøper pølse, tjener Sporveien penger

Bygdøy allé ble beplantet med anslagsvis 230 hestekastanjetrær, trolig etter parisisk forbilde. Bygdøy allé er en av Oslos mest kjente og markante alleer fra denne perioden.

— Sjansespill å hugge trærne

Vellet mener det er et sjansespill å ta ned alle kastanjetrærne.

— Kommunens trepleiekyndige har sagt at mange av de eksisterende trærne er friske og kan leve i 50 år. Vi ønsker en gradvis utskiftning av trærne, sier Engh.

— Det er en drastisk operasjon. Vi frykter at det vil være penger til kutte ned trærne, men så vil det ikke være penger når trærne skal erstattes.

Den endelige beslutningen blir tatt et godt stykke frem i tid, og den nye versjonen av Bygdøy allé vil ikke stå klar før om mange år.

Les også

  1. - Bekymret over at T-banen ikke er prioritert høyere

  2. Ruter kuttet direktebussen til sentrum: - Del av en større strategi

  3. Byrådet vil ikke frede prisen på månedskort

  4. Kapasiteten på trikken i Oslo er på bristepunktet

  5. Nå skal Oslo få en egen gåstrategi

Les mer om

  1. Byutvikling