Oslo

Nå skal Oslo få en egen gåstrategi

Det finnes mange planer og visjoner for sykkel- og kollektivtransport i Oslo. Nå skal også fotgjengerne under lupen.

B-løpet-mellom-gangfelt.jpg
  • Charlotte Karlsen

— Det er ikke alle som sykler, sier Anja Bakken Riise (MDG) i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Det er kanskje en selvfølge, men det kan være mulig å få inntrykk av at kommunen har glemt fotgjengerne i alt fokuset på sykkel og kollektivtrafikk. Slik er det altså ikke.

Bystyret vedtok i fjor at byrådet skulle komme med en fotgjengerstrategi med handlingsplan. Nå er Bymiljøetaten og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i gang, og har kalt relevante enheter i kommunen inn til workshop 21. april.

Målet er rett og slett å få deg til å bruke beina mer, særlig i hverdagen.

  • Vi har sammenlignet Oslos bilfrie gater med gamle trafikkbilder: I 1962 kjørte det biler gjennom Folketeaterpassasjen

Mangler kartlegging

Arbeidet har særlig én utfordring:

- Det finnes en rekke utredninger på sykkel- og kollektivfeltet, men det har ikke blitt gjort like grundige kartlegginger på hvordan folk beveger seg til fots, sie Riise.

Gjennom Sykkelprosjekteter det utviklet en førende strategi for sykkelinfrastruktur. KVU Oslo-navet utreder hvordan kollektivtransportsystemet må utvikles frem mot 2030 og 2060.

Når det gjelder fotgjengere, får Bymiljøetaten inn informasjon fra skoler som benytter Trafikkagenten, hvor skolebarn registrerer sine bevegelser.

— Dette er veldig nyttig for å å få en grundig oversikt over hvor store og små beveger seg og tilrettelegge for trygge og smarte ruter for gående, forteller B. Riise.

Frykter «skuffen»

Greenpeace-leder Truls Gulowsen frykter gåstrategien vil drukne i nye veiprosjekter.

— Det er helt sikkert nyttig å tenke mer på tiltak for mer gående i både bybilde og nærmiljø. Med hensyn til særlig sykkel finnes det masse gode planer, men svært lite gjennomføring. Det er stor fare for at en gåstrategi også vil havne i skuffen og bli overkjørt av stadig nye milliardprosjekter for veiutbygging, mener Gulowsen.

— Det er avgjørende at man ser gåstrategien i sammenheng med utslippsfrie transportmidler og som en del av en total mobilitetspakke for å lykkes, sier Jenny Skagestad, transportrådgiver i miljøorganisasjonen ZERO.

Hvorvidt det kommer til å bli en stor utbygging av gåtraseer og utvidelse gangveier er for tidlig å si.

— Her må vi også tenke litt nytt. Grøntarealer nær kollektivstasjoner brukes gjerne som snarvei allerede - kan vi tilrettelegge bedre slik at folk kommer seg raskere til busstopp eller t-bane der de bor? Vi vil bedre samspillet mellom alle reisende og forbedre allerede eksisterende områder hvor folk ferdes til fots, forklarer Anja Bakken Riise.

Mer om grønt sentrum:

Les også

Disse byene kan lære Oslo å bli bilfri

Lett å velge beina

Når privatbilismen i sentrum reduseres, må man gjøre det attraktivt å sykle, gå og reise kollektivt. En egen gåstrategi kan også gi en helseeffekt for befolkningen, heter det i bestillingen til Bymiljøetaten.

— Blir fortauene bredere når bilene forsvinner?

- Vi kan ikke forskuttere hvordan gatene vil se ut når privatbilene forsvinner fra Oslo sentrum, men at det skal bli mer attraktivt å gå og sykle her er det ingen tvil om. De første grepene vil trolig gjøres neste vår. Noen tiltak kan gjøres umiddelbart, mens andre vil ta lenger tid, påpeker Riise.

— For å få en vellykket gåstrategi må det bli enkelt å velge beina. Da må vi legge til rette for gode mobilitetspunkter som skaper sømløse overganger mellomsykkel, kollektivt og kanskje elbiler på deling når man trenger det.Det er viktig medgode adkomstveier for gående rundt slike knutepunkter, mener Skagestad i ZERO.

Les også

  1. Her er et forslag til bilfritt sentrum som også Oslo Høyre støtter

  2. I 1962 kjørte det biler gjennom Folketeaterpassasjen

  3. Slik kan et bilfritt Oslo sentrum bli

  4. Over 1300 lesere har sagt ifra om farlige veier for fotgjengere i Oslo

  5. Så forskjellig velger vi reisemåte i Oslo og i resten av landet

  6. Dette er noen av de første bildene som ble tatt av Oslo

  7. Rosa matbud tar over bygatene

Truls Gulowsen i Greenpeace Norge