UDI ber om utvidet akutthjelp for å takle asylsituasjonen

Tirsdag ble det nok en gang satt nye rekorder i asylankomster til Norge. - Situasjonen er krevende. Derfor er vi opptatt av å få bistand fra flere aktører, sier Frode Forfang, UDI-direktør.

Sivilforsvaret og DSB har bistått UDI med å få opp ankomstsenteret for asylsøkere i Råde. Nå ber UDI-direktør Frode Forfang  om mer hjelp. - Behovet for bistand øker selvsagt i takt med ankomstnivået, og vi må være forberedt på at det kan øke ytterligere eller i hvert fall holde seg på et høyt nivå, sier han.

Nå skal han sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) komme opp med hastetiltak til justis— og beredskapsdepartementet for utvidet hjelp innen få dager.

Mandag denne uken: Foran et samlet pressekorps betegner Forfang, direktøren i Utlendingsdirektoratet, asylsituasjonen som krevende.

Han sier at nesten 4000 flere asylsøkere kom til Norge i oktober enn måneden før og sier samtidig at vi må forberede oss på at tallene vil fortsette å øke de nærmeste ukene.

Han sier UDI vil byggeflere nye brakkeleirer for opp til 3000 asylsøkere. At de "jobber intenst" med å finne frivillige og kommersielle som kan hjelpe til med å drifte de nye mottakene.

Så kaster han seg i en bil og drar rett til Justis- og beredskapsdepartementet i Nydalen i Oslo.

Der venter blant annet departementsråd Tor Saglie, ekspedisjonssjef Terje Sjeggestad i innvandringsavdelingen (INN) og Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Sender flyktningene til fjells:

Les også

Velkommen til Norges mest isolerte asylmottak

- Det vi jobber intenst med nå, er å finne operatører, både blant frivillige og kommersielle, som kan hjelpe oss med å drifte ulike mottaksløsninger, sa Frode Forfang på en pressekonferanse mandag.

Hardt presset og trenger mer hjelp

Siden september har DSB bistått UDI i flyktningsituasjonen, og vært en sentral samarbeidspartner for å løse krisen.

Men fra september til i dag er antall asylsøkere som kommer til Norge, nesten doblet. Tirsdag kom det nesten 200 asylsøkere til Norge over Storskog i Finmark. Aldri før har det kommet så mange i løpet av en dag.

Nå trenger UDI mer hjelp.Temaet for møtet i Nydalen var derfor hvordan DSB kan bistå et hardt presset UDI i en stadig mer prekær flyktningsituasjon.

Departementet vil ikke kommentere interne møter til Aftenposten. Men at det i Nydalen mandag ble gitt uttrykk for at det haster med flere tiltak for å takle asylstrømmen, er det liten tvil om.

Per Sandberg om flyktningforlik uten Frp:

Les også

- Da har vi ikke noen grunn til å være i regjeringskvartalet lenger

Skal komme opp med tiltak på få dager

Det ble enighet om at UDI og DSB på få dager skal komme med forslag til hvordan sistnevnte kan hjelpe til, og bistå UDI og departementet i den stadig eskalerende flyktningsituasjonen i Norge.

— Situasjonen er krevende. Derfor er vi opptatt av å få bistand fra flere aktører, hvorav DSB er svært viktig for oss. Behovet for bistand øker selvsagt i takt med ankomstnivået, og vi må være forberedt på at det kan øke ytterligere eller i hvert fall holde seg på et høyt nivå, sier UDI-direktøren til Aftenposten etter møtet.

Sivilforsvaret ligger under DSB, og har alt bistått UDI med å få opp ankomstsenteret for asylsøkere i Råde. De bistår også med å få opp det nye ankomstsenteret ved Norges grense til Russland i Sør-Varanger i Finmark.

Slitne flyktninger får en seng å hvile på i UDIs mottakssenter i Råde kommune. Dette er det første møtet deres med norske utlendingsmyndigheter; her blir de registrert som asylsøkere.

Ifølge Forfang har UDI siden september har hatt ukentlige videomøter med fylkesmennenes beredskapssjefer, fasilitert av DSB.

Nå må hjelpen fra DSB utvides.

— Det vi nå er blitt enige om, er at DSB skal bistå enda mer, særlig når det gjelder akuttplasser. Nøyaktig hva bistanden vil bestå i, jobber vi nå sammen med DSB for å konkretisere, sier Forfang.

Det er Justisdepartementet som gir oppdrag til DSB.

— Derfor var det behov for et møte mellom DSB, UDI og departementet, sier Forfang.

- Må se hva slags behov UDI har

Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), sier følgende om møtet:

— Det var et ukomplisert og greit møte der vi drøftet med vårt felles departement hvordan vi kan utnytte ressursene på best mulig måte, sier Daae.

Departementet har nå gitt UDI og DSB et hasteoppdrag med tidshorisont på en uke for å se på hvordan DSB kan hjelpe til og bistå UDI og departementet i flyktningsituasjonen.

— Vi skal se på hvordan vi kan bistå ytterligere, ikke bare gjennom Sivilforsvaret, men også gjennom den kompetansen og kapasiteten som DSB har, sier hun.

- Sivilforsvaret vil være nyttige i en rekke oppgaver fremover, men er ikke det helhetlige svaret, sier Cecilie Daae, (t.v.), direktør for DSB. Her sammen med UDI-direktør Frode Forfang og helsedirektør Bjørn Guldvog.

— Vi har et ansvar som direktorat for å tenke på analyse, planverk og samordning, både blant fylkesmenn, kommunene og andre direktorater, sier Dae, som mener det vil være realistisk å komme opp med tiltak i løpet av den ukefristen departementet har satt.

Etter at Ungarn stengte grensene, har titusenvis av flyktninger i stedet reist gjennom Slovenia. Aftenposten møtte fire av dem:

Les også

Fire på flukt gjennom Europa: Dette er det viktigste jeg har tatt med meg

— Ikke bare Sivilforsvaret

- Hva vil dere konkret komme opp med av tiltak for å hjelpe UDI og JD?

— Vi må først se litt hva slags behov UDI ser at de har og så vurdere hva slags kapasitet vi har til å møte de behovene, sier Daae.

- Vil disse tiltakene primært gjelde Sivilforsvaret?

— Jeg vil ikke si det. Vi jobber med en helhetlig tilnærming. Sivilforsvaret er den operative delen av direktoratet og skal brukes når det er behov for det. Sivilforsvaret vil være nyttige i en rekke oppgaver fremover, men er ikke det helhetlige svaret, sier Daae.